15 documentos imprescindibles para o alumnado que traballa por proxectos
Centro Nacional de Desarrollo Curricular en Sistemas no Propietariosproxecto EDIA recompila recursos que os alumnos necesitarán en distintas fases do traballo por proxectos. Tamén inclúe outro elemento esencial: a autoevaluación do propio profesor.

Os recursos facilitan o desenvolvemento de aspectos esenciais na metodoloxía ABP como a planificación do traballo en equipo, a revisión do proceso de aprendizaxe e a avaliación final do proxecto.

Estes documentos forman parte dos REA de o #proyectoEDIA para Primaria e Secundaria. Os materiais poden ser consultados directamente ou ben descargados e imprimidos. Si desexamos modificar algún, só teremos que abrilo e facer os cambios necesarios.

Os alumnos poden consultar e utilizar os documentos a medida que desenvolven o seu proxecto e seguindo os fitos fundamentais de calquera traballo baseado en ABP: organización dos equipos de aula, planificación de tarefas e actividades, revisión do traballo realizado  e avaliación final do proxecto.

Ao acabar o proxecto, o profesor analiza o desenvolvemento do traballo que propuxera e incorpora a súa análise ao dos alumnos.


Seguinte
« Prev Post
Anterior
Next Post »