Por que o exercicio e o cerebro son aliados na aprendizaxe?
Tamara Chubarovsky :: Voz y movimiento


Déixolles coa primeira parte deste artigo do dr. Roberto Rosler, docente de Neurocirurxía na Universidade de Buenos Aires, publicado pola Asociación Educar, o 14 de agosto de 2014, que explica sobre temas que tanto trato nos talleres de Rimas, xogos de dedos, tacto e movemento, como son a importancia da integración de ámbolos dous hemisferios, o sistema vestibular, a organización cerebral, etc.  Vemos como cada vez son máis os que apuntan a que para que a aprendizaxe sexa fácil e efectiva, é necesario preparar antes ao sistema neurológico e isto só pode ocorrer a través do movemento. Vemos unha vez máis, como os xogos de coordinación, o saltar, correr, os movementos de dedos, todo iso é moito máis que simple divertimento, é moito máis que “recreo”: de todo iso depende o éxito das capacidades cognitivas, de memorización, comprensión, análise, etc.

Por que é importante que os alumnos non estean estáticos mentres estudan? Que sucede nos seus cerebros durante unha clase? Aquí verán seis razoes polas cales o movemento é fundamental á hora de mellorar as capacidades cognitivas dos estudantes.

O seis propósitos do movemento:

Preparar ao cerebro: Os movementos físicos específicos axudan a preparar ao cerebro para a aprendizaxe.

Un dos obxectivos dunha aula “cerebralmente amigable” é establecer un ambiente de aprendizaxe agradable e acolledor: isto predispón ao noso cerebro a aprender e incorporar movementos específicos que mellorarán as conexións neuronais. Noutras palabras, as neuronas comunicaranse de forma máis efectiva para que as capacidades cognitivas se potencien.

A filosofía deste enfoque apoia a noción de que os movementos específicos poden estimular ao cerebro para melloralo cognitivamente, pero tamén lle serven como efectivos “recreos cerebrais”, do mesmo xeito que as actividades que estimulan o exercicio e a saúde.

Cada hemisferio controla a porción contra-lateral do corpo (por exemplo, o hemisferio dereito regula os movementos de lado esquerdo).

Un groso paquete de 250 millóns de fibras neuronais, denominado corpo calloso, conecta ambos os hemisferios e permítelles comunicarse entre si.

Cruzar a liña media refírese a mover os brazos ou pernas a través do corpo, dun lado a outro.

Estes movementos integradores axudan aos estudantes a aprender e mellorar a concentración ao “forzar” ambos os hemisferios a “traballar en equipo”. Así mesmo, melloran as habilidades cognitivas. Aprender a ler e escribir e a resolución de problemas son habilidades que involucran aos dous hemisferios cerebrais.

O sistema vestibular prové ao cerebro de información significativa; está relacionado co monitoreo do movemento, da posición da cabeza e do corpo no espazo. Cumpre con dúas importantes funcións: primeiro contribúe co sentido do equilibrio e transmite esta información aos músculos e ao sistema postural. Segundo, controla os movementos oculares de maneira tal que as imaxes permanezan invariables e en foco, a pesar de cambios na posición corporal.

Estas funcións permiten comprender a conexión entre o sistema vestibular e as habilidades académicas, xa que este sistema é crucial para as funcións cognitivas.

O recoñecemento espacial permítenos sentir os obxectos que nos rodean no espazo así como tamén a posición do noso corpo no mesmo. Sen esta capacidade, os alumnos poden ter dificultades en:
 • A lectura.
 • A organización do traballo escrito.
 • A comprensión de conceptos matemáticos abstractos.
 • Reprodución de conceptos matemáticos abstractos e formas.

Varios movementos rotatorios, de equilibrio, salto e giratorios poden axudar a desenvolver e mellorar o sistema vestibular e a percepción espacial. Cantos máis sentidos utilízanse para aprender máis probable é que a información sexa depositada na memoria de longo prazo e logo lembrada.

Prover “recreos cerebrais”: O obxectivo dos “recreos cerebrais” é darlle ao cerebro un descanso do traballo académico. Esta pode ser unha proposición “aterradora” para algúns docentes debido á presión existente para cubrir unha gran cantidade de contidos nun tempo dado: non hai tregua para que o cerebro descanse! Ou si haina?

A miúdo, a esixencia de cubrir TOOOODOS os contidos é tan grande que os docentes quedan atrapados na simple tarefa de “terminar” o programa. Pero a pregunta fundamental é: están a aprender os alumnos todos os temas ou só llos están ensinando?

Talvez sexa o momento de examinar e priorizar as necesidades que teñen os alumnos para lograr as súas aprendizaxes significativas.

Consideremos como aprende o cerebro desde un punto de vista fisiológico: aproximadamente o 90% do noso osíxeno corporal e cerebral está “estancado”, a menos que realicemos unha inspiración profunda ou nos paremos e poñámonos en movemento. 

Unha diminución do osíxeno pode xerar problemas de concentración e memoria.

Esta son algunhas razóns que xustifican a inclusión de “recreos cerebrais” durante as clases:
 • Para darlle ao Hipocampo (a “porta de entrada” á memoria) tempo para procesar a información.
 • Para diminuír a sensación de estar angustiado polos contidos da clase.
 • Para prover oportunidades á risa e a diversión (que facilitan a aprendizaxe).
 • Para re-focalizar ao Sistema Nervioso.
 • Para re-energizar ao corpo e ao cerebro.

Estimular a saúde e o exercicio: Estimular o exercicio na aula colabora na diminución da “epidemia” de obesidade infantil. Tamén restablece o equilibrio naquelas escolas nas que se diminuíron as horas dedicadas á educación física ou o tempo dos recreos.

Por outra banda, se os meus alumnos están todo o día sentados na aula, cal é a mensaxe que reciben? Esta proposta de movemento na aula non ten por que converterse nunha dor de cabeza para o docente, xa que non suxire que obriguen aos seus alumnos a facer exercicios desde a cabeza até os dedos dos pés. Simplemente, o obxectivo é lograr que os alumnos se paren e fagan algúns exercicios rápidos.

En 60 segundos vostede pode conseguir que os seus alumnos participen dunha actividade física como trotar sen moverse do seu lugar, exercicio que pode re-focalizar o seu cerebro mentres lle dá un refacho energizante de osíxeno ao seu Sistema Nervioso.

Pense na importante mensaxe que recibe un alumno acerca da saúde si realiza exercicios en cada clase. Varias investigacións suxiren que os nenos cun bo estado físico teñen un mellor rendemento escolar.

Os incentivos para realizar exercicio na aula son:
 • Prover dun “recreo cerebral”.
 • Energizar ao corpo e re-focalizar ao cerebro.
 • Mellorar a saúde e o benestar dos alumnos.
 • Mellorar o rendemento académico a través dun mejoramiento do funcionamento cerebral.
 • Mellorar o estado físico do alumno.
 • Mellorar o benestar emocional do alumno.
 • Aprender en forma máis eficaz.
 • Reducir a tensión.


Desenvolver cohesión na aula: cal é a importancia do clima emocional en relación coa capacidade dos alumnos de aprender nova información?

Para comprender isto é imperativo considerar como o Sistema Nervioso prioriza a información que recibe do medio ambiente. Os datos máis importantes para o cerebro son os relacionados coa supervivencia. Si esta non se logra, o cerebro non pode traballar nun nivel óptimo. A segunda información máis relevante é aquela que xera emocións.

Cal é o estado emocional dos seus alumnos? Pode manexalo?

Se os seus alumnos están tensos ou síntense incómodos, será moi difícil para os seus cerebros aprender nova información.

A cortiza prefrontal, que utiliza estratexias críticas de pensamento e de resolución de problemas, inmediatamente deixa de funcionar cando un individuo ten un estado emocional negativo.

Por tanto, o clima emocional na súa aula xoga un rol importantísimo na capacidade dos seus alumnos para incorporar novos coñecementos.

Cales son os ingredientes craves que colaboran para que un ambiente poida mellorar o estado emocional dunha aula? O humor, a música e o movemento están entre os primeiros factores favorables.

É posible que o movemento teña tal efecto sobre a aprendizaxe? Pense na última vez que estivo sentado un laaaaargo intre para aprender algo novo: cal era o seu estado emocional?

Cando os seus alumnos se relacionen entre si, a aula xoga un rol directo no seu estado de aprendizaxe. Se esta é considerada como un ambiente divertido e seguro no cal os mozos son amables e compresivos entre si, os aprendices teñen maiores posibilidades de lograr o éxito académico.

Algúns beneficios de involucrar aos alumnos en actividades para lograr cohesión na aula son:
 • Prover ao cerebro dun necesario descanso.
 • Mellorar as habilidades de comunicación e escoita.
 • Prover un espazo para a resolución de problemas.
 • Ofrecer un ambiente que promova a risa e a diversión.
 • Mellorar a motivación e a disciplina.
 • Aumentar o interese dos alumnos en asistir e participar en clase.
 • Construír relacións entre os alumnos.
 • Desenvolver un sentido de pertenza.
 • Aumentar a autoestima.


Repasar o contido: Moitos docentes dedican bastante tempo a repasar os conceptos previamente ensinados. Por que non facelo a través do movemento? Este é apaixonante e pode facer que a aprendizaxe sexa divertido, interesante e emocionante.

Cando a información cognitiva está conectada co movemento, reter e lembrar a información tórnase máis sinxelo.

Prover múltiples oportunidades para perfeccionar os contidos é esencial para o proceso de aprendizaxe. Por tanto, o repaso dos conceptos pode facerse ao comezo, no medio ou ao final de cada clase. Combinalo co movemento podo ser implementado facilmente ao longo da clase.

Durante o curso, a miúdo, repásanse os contidos ensinados previamente. Si os alumnos están en movemento mentres o fan, espertarán os seus corpos así como tamén os seus cerebros. Canto tempo débese dedicar ao repaso do material durante o inicio dunha clase? Os primeiros 10 minutos son ideais para ensinar novos conceptos, cando o cerebro está focalizado, listo e fresco para aprender algo novo.

Por tanto, regalarlle moito tempo ao repaso de conceptos anteriores durante o inicio dunha clase pode non ser a mellor estratexia de utilización de tempo. Con todo, unha rápida actividade con movementos que permita aos alumnos revisar a información e focalizar o seu cerebro pode ser moi efectiva: unha tarefa deste tipo pode motivar e preparar ao cerebro para mergullarse en conceptos novos.

Unha revisión do material no medio da clase, utilizando o movemento, é ideal. Estes son os seus beneficios:
 • Prover unha oportunidade de utilizar a repetición para mellorar a retención.
 • Concederlle tempo ao cerebro para procesar e consolidar información nova.
 • Ofrecerlle tempo ao cerebro para que “rexuveneza”.
 • Mellorar a motivación e a disciplina.
 • Espertar o corpo e o cerebro durante o “ecuador da clase” que é o momento durante o cal os estudantes comezan a sentirse cansos e somnolientos.
 • Xerar un ambiente divertido e interesante.
Con frecuencia, o material previamente ensinado é repasado ao final da clase. Os últimos 5 minutos son unha gran oportunidade para ensinar outro concepto novo ou para lembrar cales foron as ideas máis importantes que se ensinaron durante o día.

Ten sentido o movemento aquí? Depende de canto tempo estean sentados os seus alumnos. Si foi durante un período extenso, esta pode ser unha excelente oportunidade de revisión utilizando o movemento.

Ensinar o contido: Permitir que os alumnos utilicen o exercicio para comprender un novo concepto pode ser moi beneficioso para colaborar na retención da información.

Aprender en movemento pode ser un poderoso exemplo da aprendizaxe motora.

Tres motivos para aumentar a aprendizaxe motora na aula:
 • Pódese absorber máis información e lembrala durante máis tempo.
 • Os alumnos de todas as idades poden cultivarse a través da aprendizaxe motora.
 • Pódense construír pontes que conecten o corpo e o cerebro.
Lembre a primeira vez que aprendeu algo novo. Compare as veces que o incorporou a través dunha clase teórica (escoitando) coas que o fixo en forma motora (andar en bicicleta, a nadar ou a manexar o auto). Pense achega do proceso de aprendizaxe.

Usar o seu corpo para andar en bicicleta axudouno a incorporar o concepto?

Si alguén lle deu unha clase teórica para ensinarlle isto, conseguise esta habilidade?

A aprendizaxe motora (tamén denominado de procedementos ou implícito) activa en forma simultánea o cerebro e o corpo de forma tal que o coñecemento e a retención prodúzanse máis facilmente. Refírese a que o alumno experimente os conceptos académicos utilizando o seu corpo. A continuación expomos algúns exemplos:
 • Comprender o concepto de coma: os alumnos camiñan dicindo unha oración e detéñense para representar o propósito dunha coma.
 • Comprender unha guerra: os alumnos fan un role-playing dunha situación bélica histórica.
 • Comprender un átomo: os alumnos forman un átomo.
O movemento non debe modificar a forma en que os docentes ensinan, senón complementalo. Si tradicionalmente un docente explica un tema mediante unha clase teórica, o único que debe facer é acurtala un pouco para conceder o tempo aos alumnos para que reforcen o concepto a través do movemento.

Estes son algúns dos beneficios de brindar contidos a través do movemento:
 • Aumentar a comprensión e a retención.
 • Mellorar as habilidades sociais e a cohesión grupal.
 • Aumentar a motivación dos aprendices.
 • Ofrecer oportunidades para resolución de problemas e pensamento crítico.
 • Estimular a conexión cerebro – corpo. 


Seguinte
« Prev Post
Anterior
Next Post »