Recursos educativos de Apoio á Familia
INTEF


Plan Integral de Apoio á Familia 2015-2017 foi aprobado por acordo do Consello de Ministros de 14 de maio de 2015. O Instituto Nacional de Tecnoloxías Educativas e de Formación do Profesorado (INTEF) contribuíu ao desenvolvemento deste Plan Integral con varias iniciativas especificamente dirixidas a pais, nais e profesorado en temas de saúde, desenvolvemento psicolóxico, orientación familiar, Internet e convivencia na escola.

Datos persoais na Rede
Destacamos a web Ti decides en Internet, realizada en colaboración coa Axencia de Protección de Datos (AGPD), que ofrece información, consellos, materiais e recursos educativos coas claves necesarias para o uso seguro e responsable dos datos persoais na Rede.

Recursos sobre Privacidade e seguridade TIC no Espazo Procomún Educativo
No Espazo Procomún Educativo do INTEF, publicouse unha colección de 33 recursos de aprendizaxe sobre este tema accesibles a través dun navegador de internet. Ofrécense para descarga con unha licenza Creative Commons, polo que os usuarios están facultados ademais para adaptalos e compartilos noutros espazos, sempre que cumpran as condicións expresadas en devandita licenza (recoñecemento, compartir igual).

Ofrecen capacitación en materia de seguridade TIC para pais, nais, titores e educadores de menores de idade, incluíndo monográficos para primaria e secundaria, unidades didácticas por niveis e xogos e actividades.

Estes recursos están publicados por INTEF na comunidade de aprendizaxe Seguridade TIC e menores de idade para educadores e abordan as seguintes áreas temáticas:
Xestión da privacidade e da identidade dixital
Suplantación de identidade
Grooming
Ciberacoso escolar (Ciberbullying)
Sexting
Mediación parental
Comunidades perigosas en liña
Tecnoadicciones
Protección ante virus e fraudes
Netiqueta: comportamento en liña
Acceso a contidos inapropiados
Mediación parental

Recursos sobre saúde no Espazo Procomún Educativo
Son recursos seleccionados na convocatoria

Recursos elaborados por o CEDEC (Centro Nacional de Desenvolvemento Curricular en Sistemas non Propietarios)

Guía Saber estudar: enfocada á orientación familiar e convivencia na escola. Ofrece a pais e alumnos técnicas de estudo, resolución de dificultades que xurdan en ámbito escolar, colaboración pais-centros educativos, apoio en clase ao estudo. Os contidos desta guía se desglosan en 5 módulos:

A guía ten como complemento toda a colección de vídeos nos que participan pais/nais, alumnado, docentes e avós/as do centro no que se fixo a produción (IES “Enrique Díez Canedo”).

Guía de Redes Sociais para familias: está finalizada a primeira versión e contémplase unha próxima actualización.

Guía de Atención á diversidade: as súas unidades están enfocadas á divulgación e o coñecemento de docentes e pais e nais sobre temas de saúde, desenvolvemento psicolóxico e orientación familiar.

Seguinte
« Prev Post
Anterior
Next Post »