E se ensinamos ás nenas a ser valentes, no canto de ser perfectas?

Na década de 1970 unha psicóloga da Universidade de Columbia realizou unha serie de experimentos con nenas e nenos que arroxaron resultados inesperados. Esta psicóloga traballou con estudantes de quinto grao para ver como lidaban cun material novo e complicado.

Entón deuse conta de que as nenas eran máis propensas a abandonar a tarefa, e facíano, como media, antes que os nenos. Curiosamente, mentres máis brillantes eran as nenas e máis alto era o seu cociente intelectual, máis rápido tiraban a toalla. Esas nenas mostraban unha conduta de indefensión aprendida.

Os nenos brillantes comportáronse de maneira diferente. Asumiron aquela actividade como un reto intelectual que lles encheu de enerxía e motivoulles a redobrar os seus esforzos.
Que sucedeu? Por que as nenas móstranse máis vulnerables e menos confiadas que os nenos da súa mesma idade?

En realidade, en quinto grao a maioría das nenas avantaxan aos nenos en tódalas materias, incluíndo Matemáticas. Por tanto, a diferenza nos seus comportamentos non ten que ver coa falta de habilidade ou os coñecementos adquiridos senón máis ben coa forma de enfrontar os retos.

Mentres que os nenos asumían que non lograban solucionar os problemas porque estes eran máis complicados, as nenas comezaban a dubidar rapidamente das súas habilidades, perdían a confianza e abandonaban a tarefa. Estas nenas tamén adoitaban pensar que as habilidades eran inmutables, mentres que os nenos asumían que se podían desenvolver a través do esforzo.

O peor de todo é que estas crenzas e formas de comportarse mantéñense na adultez. De feito, apreciouse que os homes se presentan a un emprego aínda que só conten co 60% das habilidades demandadas. Ao contrario, as mulleres só se atreven a presentarse para o posto se teñen o 100% da cualificación.

Como é posible que teñamos unha actitude tan diferente ante os retos? A resposta atópase na educación, unha educación que ensinou aos nenos a ser valentes e asumir retos e ás nenas a ser perfectas e actuar con cautela.

Nenos valentes, nenas perfectas...
É difícil, ou máis ben imposible, borrar séculos de tradición dunha plumada. Aínda que avanzamos moito en materia de igualdade de xéneros, no inconsciente colectivo e no máis profundo das nosas mentes aínda aniñan moitas ideas sexistas.

Por iso, os pais seguen educando aos seus fillos para que non teñan medo e non choren mentres que ás nenas esíxeselles que non anden desaliñadas, que sexan perfectas e se comporten con mesura.

Aínda educamos a nenos que, con boa sorte, converteranse nos cabaleiros que salven ás damiselas en apertos. E educamos ás nenas para que esperen ser rescatadas, porque a súa misión non é loitar, senón manterse perfectas a pesar da tormenta.

Ás nenas ensínaselles a sorrir, esíxeselles que saquen boas notas e prohíbeselles que cheguen a casa cubertas de barro porque estiveron xogando. Cos nenos os pais adoitan ser máis permisivos, permítenlles que xoguen ao aire libre, que se ensucien e suban ás árbores. De feito, moitos deses comportamentos prémianse xa que demostran o valentes que son. Desta forma anímaselles a asumir riscos.

Ao contrario, ás nenas incítaselles a manterse afastadas dos riscos, pídeselles que se manteñan nun discreto segundo plano, a salvo e dentro da súa zona de confort. A miúdo elóxiaselles polo ben que se comportan, case sempre por manterse caladas, e pola súa simpatía. Desta forma, sen darse conta, os pais limitan as potencialidades das nenas, quen moi pronto aprenden que delas non se espera o mesmo que dos homes.

Así, a maioría das nenas terminan converténdose en mulleres que asumen só os riscos imprescindibles e que ante os problemas pensan que algo anda mal nelas. Por iso, non é estraño que as mulleres sufran máis depresión e ansiedade que os homes.

Con todo, cando ensinamos ás nenas a ser valentes e formamos ao seu redor unha rede de apoio que as anime, van facer cousas incribles porque teñen un enorme potencial. Este vídeo mostra cuán enraizados atópanse os estereotipos de xénero, pero tamén desvela que as nenas pequenas aínda non se contaxiaron con eles. É simplemente precioso, para lembrarnos que o mellor regalo que podemos facerlle a calquera neno é simplemente deixarlles ser.
Seguinte
« Prev Post
Anterior
Next Post »