Grita moi forte. Programa de prevención dos malos tratos e o abuso sexual infantil
Observatorio de la infancia


O Programa está pensado para traballar con nenos e nenas de entre 6 e 10 anos, e recoméndase a súa lectura cun profesional que estea capacitado para traballar os contidos. 

Á hora de aplicalo, os autores aconsellan realizar unha avaliación previa á lectura do conto, é dicir, indagar sobre os sentimentos e coñecementos que os nenos teñen en torno aos malos tratos infantís. A partir desta primeira avaliación, suxiren dar paso á lectura do conto e iniciar as sesións de xogos e reflexións. As sesións de traballo son 5, e exponse unha por día, realizando diariamente as anotacións pertinentes para levar a cabo unha avaliación final
Os obxectivos do Proxecto son:
  • Previr as situacións de malos tratos infantís en xeral e de abuso sexual infantil en concreto.
  • Contribuír á cultura do respecto dos dereitos humanos dos nenos; así como o respecto do propio corpo e o dos outros.
  • Transmitir ferramentas e habilidades aos nenos e nenas para defenderse e facerse respectar ante calquera situación que non lles guste.
  • Axudar aos nenos e nenas a identificar ás persoas de confianza ás que poidan explicar o que lles sucedeu e pedirlles axuda.
  • Fomento da comunicación neno-adulto, nena-adulto.

Todo iso co fin de proporcionar aos nenos, como parte fundamental da súa educación, os instrumentos e estratexias necesarias que lles permitan coidar de si mesmos na súa contorna cotiá e que coñezan o valor de denunciar, de modo que, nun modelo de igualdade e respecto, aprendan a protexer a súa integridade física, emocional e espiritual. Seguinte
« Prev Post
Anterior
Next Post »