Gregorio Luri: "O primeiro deber dos pais é quererse diante dos fillos"


O educador asegura que, a día de hoxe, atopar "unha familia sensatamente imperfecta pode ser un luxo" e que ser bo pai non é sinónimo de ser un pai perfecto.


Faro de Vigo


Gregorio Luri fala claro. El mesmo confesa que tivo que esperar a que os seus fillos pasasen á adolescencia e a primeira mocidade, para lanzarse a observar o rol, deberes e dereitos da familia no xogo vital da educación e plasmalo non nun senón en varios libros. O último, Elogio de las familias sensatamente imperfectas (Ariel) supón unha axuda para aquelas nais e pais que buscan facelo moi ben e que poden caer, xustamente, no contrario. Onte, en Club FARO, falou deste último traballo e realizou unha reflexión profunda: "O primeiro deber dos pais é quererse sen complexos diante dos fillos; por varias razóns porque cando os teus pais quérense despois de 15 anos de matrimonio son conscientes das imperfeccións do outro. A lección máis importante é quererse sabendo que somos imperfectos".

Luri, que foi presentado por Iván Mirón, director xeral do Colexio Apostol Santiago Jesuítas de Vigo, subliñou que "o importante non son os problemas que hai senón como se xestionan". Para entender esta aseveración, explicou que hai familias onde un contratempo ou incidente leve elévase a problema descomunal cunha resposta desorbitada con berros; mentres que esa mesma preocupación noutra familia vívese de forma máis normalizada xa que se pon o acento na procura da solución desde o principio.

Este filósofo engadiu que lle parece que o sentido común non ten substituto". No seu caso, a primeira conexión que tivo co sentido común na educación familiar foi precisamente no seo da súa familia humilde dun pobo agrícola de Navarra. A súa nai aconselláballe estudar para poder presentarse alá onde fose. "Iso é a educación, poder desenvolverte con normalidade nos distintos ámbitos. Ás veces, esquecemos a sensación de sentido común. Os pais novos queren facelo tan ben que, ás veces, esquécense de facelo simplemente ben".

Na súa reflexión, o educador explicou que "agora, aos fillos, tráeos a axenda. Non quero dicir si está ben ou mal. Cada plan que trae unha mellora tamén trae algún inconveniente, a medida que aumenta a liberdade para elixir a chegada dun fillo, incrementa a sensación de responsabilidade".

Gregorio Luri queixouse da pouca liberdade de elección que teñen agora os máis pequenos cos pais dirixíndolles a súa axenda e sen deixarlles espazo propio para moverse sen supervisión. Ao seu xuízo, suprimiuse a liberdade dos xogos dos nenos e o risco a facer travesuras en favor de xogos didácticos decididos polos pais.

Agregou que "unha familia normalita é un choio psicolóxico. Unha familia sensatamente imperfecta pode ser un luxo", xa que todo o mundo aspira a ser a familia perfecta.

Para Luri, habería que reformular os dereitos do neno (aclarou que non se refería á Declaración dos Dereitos Humanos do Neno aprobada en 1948 pola ONU). O primeiro dereito sería o de ter pais tranquilos. Como exemplo, explicou que algúns proxenitores, en aras de atopar o mellor centro escolar, decántanse por un na outra punta da cidade que lles obrigará a conducir moito tempo pasándoo en colas de tráfico que os acabarán enervando en lugar de estar tranquilos cos seus fillos nun centro do barrio ou próximo.

O segundo sería o dereito a ter uns pais normais. Recoñeceu que hoxe o concepto de familia é moi complexo pero aclarou que el entendía por "unha familia normal a quella que xestiona as súas neurosis cotiás sen excesivas xesticulacións. Ás veces, aquilo que improvisas ten máis sabedoría do que pensabas".

Agregou que unha maneira de demostrar que queremos aos fillos non se limita a bicalos moito senón a ser esixentes con eles, lembrándolles que deben facer os seus deberes escolares ou fogareños aínda que estean cansos, aínda que tivesen un mal día.

O terceiro dereito sería o de ter uns pais que lles estean dando a lata todos os días. " Nestes últimos anos, fálase moito dos valores, da necesidade de educar en valores, a min, isto sóame baleiro. O importante non é falar de valores, senón obrar da forma máis coherente posible", apuntou. Outro dereito fixaríase na importancia de que os pais establezan disciplina para xerar autodisciplina nos nenos e así axudarlles a combater os seus medos.

O quinto dereito sería o dereito a ser frustrado e a coñecer os adverbios de negación. Para el, a frustración debe entenderse como un "pensamento estratéxico, como a capacidade de reprimir desexos para ter un fin".
Seguinte
« Prev Post
Anterior
Next Post »