Aprendo no recreo

Esta guía nace de anos de experiencia traballando con alumnos con TEA e de relacións con outros profesionais tanto do ámbito educativo como do terapéutico; nela pódese atopar unha serie de recomendacións, actividades e ideas para traballar nos recreos as habilidades sociais, e a súa lectura permite o desenvolvemento de pautas de intervención en habilidades socio-comunicativas en alumnos con TEA e nos seus compañeiros. O recreo é o momento do día no que todos os alumnos relaciónanse con outros iguais. Tendo en consideración as dificultades que presentan os alumnos con TEA nos aspectos socio-comunicativos, é imprescindible unha intervención explícita e individualizada sobre eles. Para levar a cabo dita intervención e desenvolver as competencias socio-comunicativas destes alumnos, hase de ofrecer apoios axustados ás súas necesidades, que lles axuden a comprender mellor as situacións sociais do día a día, así como mostrar unha conduta máis adaptada ás mesmas.
Aprendo no recreo


Seguinte
« Prev Post
Anterior
Next Post »