Pautas para previr a dislalia e lograr que o neno articule ben as palabrasEvitar que o neno converta un 'perro' nun 'pelo' cando fala pódese previr cunha dieta sólida a partir do ano e o desterro do chupete.
El país


A chamada lingua de trapo dos nenos pequenos que adoita arrincar máis dun sorriso entre os adultos pódese converter nunha dislalia a partir dos 4 anos e medio, cando articula un ou varios sons de maneira incorrecta sen ter ningún problema físico. É o caso dun neno que di sapato no canto de zapato. A dislalia “trátase dunha das consultas de logopedia menos graves e que ten un mellor resultado co tratamento. Prodúcese sobre todo na etapa do desenvolvemento da linguaxe dos nenos, durante os 6 primeiros anos de idade”. Explica Darío Fernández Delgado, psicólogo, logopeda e médico de familia de o Gabinete Médico Delicias.

As dificultades articulatorias ou dislalias poden solucionarse de maneira espontánea coa idade (dislalia evolutiva) ou poden requirir a intervención dun logopeda que corrixa a pronuncia errónea do neno, como cando se prolongan no tempo ou se trata dunha ou varias dislalias de complicada solución (dicir pego en lugar de can).

As dislalias infantís sen diagnóstico nin tratamento que se prolongan no tempo, máis aló dos catro anos e medio, poden carrexar ao neno “dificultades para a aprendizaxe da escritura e a comprensión lectora cando é máis maior, porque o neno escribe como escoita e fala. As dislalias que tardan en corrixirse poden persistir na idade adulta e vir tamén acompañadas de fracaso escolar e baixa autoestima, porque o neno foi obxecto de burla pola súa forma de falar”, explica o logopeda Darío Fernández, que cifra nun 60% os casos de dislalias que os proxenitores consultan aos logopedas. No entanto, Solenn Roussel, logopeda do centro de psicoloxía e logopedia, Bla Bla matiza que “a adquisición da fala é similar á construción dun quebracabezas, onde o neno aprende a xuntar as distintas pezas ata que consegue encaixalas perfectamente. Cada neno ten o seu propio ritmo de aprendizaxe. O habitual é que ao redor dos 4 anos a maior parte dos sons pronúnciense correctamente, aínda que non sempre ocorre o mesmo con sons máis complexos como a sz e rr, polo que convén dar unha marxe até o cinco ou seis anos de idade para comprobar como evoluciona o neno”. Roussel menciona varios sinais que pon de manifesto a dislalia infantil:
Cambio sistemático dun son por outro. Como no caso de cambiar sempre o son k por a t.
Confusión entre sons. O neno é capaz de articular de maneira illada a s e a z, pero confúndeas como no caso de dicir sapato, aínda que sexa capaz de dicir zume. Tamén pode dicir sapo pero no canto de casa di caza.
Linguaxe ininteligible do neno, que require un gran esforzo para comprender o que quere expresar.


Causas que dificultan a correcta pronuncia do neno
Entre as razóns máis habituais que provocan nas neno dificultades para articular de maneira correcta as palabras, atópanse:
O atraso psicomotor implica un ton muscular escaso que resta forza á mandíbula, lingua e o aparello fonador que interveñen na fala.
Otitis frecuentes, que impliquen un período de perda de audición, mentres se diagnostica, trata e recupera o neno.
A respiración a través da boca debido a afeccións como os catarros, as vexetacións ou as sinusitis, que inflúen na deformación do padal cara arriba; o beizo superior se retrae e acurta, o que dificulta a colocación correcta da lingua para pronunciar os sons.
A incorrecta colocación dos dentes que impide unha oclusión adecuada da mandíbula e obstaculiza o funcionamento adecuado do aparello fonador do neno.


Previr a dislalia nos nenos
Desde casa, podemos axudar aos nosos fillos para que fortalezan os órganos que interveñen na fala (bucofonatorios), distingan de maneira correcta os diferentes sons e melloren a súa habilidade articulatoria. Desta forma, as dislalias infantís pódense manter baixo control con pautas preventivas como:
1. Evitar as infeccións de oído e os catarros.
2. Fomentar a respiración nasal no neno.
3. Achegar unha dieta sólida a partir do ano para fortalecer os músculos articulatorios da boca.
4. Evitar o chupete ou a succión do polgar porque provoca deformacións do padal e a incorrecta deglución (tragar alimentos ou líquidos).
5. Practicar en casa exercicios que manteñen en forma o aparello fonador como soprar veas, chifres, globos ou matasogras, coller auga cunha palliña para pasala dun vaso a outro, practicar onomatopeias como sons de motos ou facer pedorretas.
6. Dar exemplo ao neno á hora de falar. Evitar os diminutivos, articular de maneira clara, pero sen esaxerar. Os nenos son grandes imitadores tamén no que respecta a como se expresan os adultos.
7. O xogo e a música son dúas ferramentas útiles para motivar que o neno distinga de maneira lúdica, relaxada e sen presión emocional os sons para que os pronuncie de maneira correcta, como no caso de divertirse a través dos trabalinguas ou canturrear sílabas (miiimaaamuuumoooo) e cancións.Seguinte
« Prev Post
Anterior
Next Post »