As novas aulas abertas

Unha aula en condicións óptimas mellora até un 25% o rendemento dos alumnos.

Un estudo da universidade británica de Salford considera claves a iluminación, o mobiliario e os espazos entre clases.

A implantación de novos métodos pedagóxicos obriga aos colexios a transformar tamén as salas pouco polivalentes.

el Periódico


Co avance da nova escola e a implantación de novos métodos pedagóxicos en colexios  e institutos, as aulas catalás comezaron a eliminar filas de pupitres, tarimas e encerados. Desaparecen, aos poucos , as lousas, a mesa para uso exclusivo do profesor e aqueles computadoras situadas ao fondo da clase. Para acabar coas pouco polivalentes aulas actuais, o seguinte paso deberá ser a modificación da iluminación, das cores das paredes, dos sistemas de climatización e até do número de enchufes por aula. Así o constatan pedagogos e arquitectos, que subliñan que cada vez existen máis evidencias científicas do efecto positivo que ten a calidade da contorna educativa sobre os alumnos. Unha das investigacións máis recentes –e máis exhaustivas tamén- é a que realizou a universidade británica de Salford, que concluíu  que unhas boas condicións ambientais na aula poden mellorar en até un 25% o rendemento escolar dos mozos.


Así son as novas aulas abertas
Os investigadores comprobaron, tras analizar o comportamento e os resultados de case un milleiro de alumnos distribuídos en 34 aulas distintas de sete colexios do condado inglés de Blackpool, que “a cor e a iluminación que predomina na clase, a amplitude do espazo, un mobiliario cómodo e adaptado á aprendizaxe, a existencia de zonas variadas onde desenvolver actividades pedagóxicas e os espazos de conexión entre aula e aula (corredores, puntos de encontro) conforman a contorna de progreso máis positivo”.

Unha aula en condicións óptimas mellora até un 25% o rendemento dos alumnos.

CALIDADE DO AIREOutros factores, con menos relevancia nos resultados educativos son a sonorización (tanto o ruído exterior como a sonoridad interior), a temperatura ambiental, a calidade do aire e o que os autores do estudo denominan textura (as vistas ou paisaxes que rodean o colexio e a calidade do patio), que se consideran elementos “de impacto xeral e universal para calquera actividade humana”.

“Que un alumno poida mellorar o seu rendemento nun 25% só introducindo nas escolas os elementos citados nesa investigación significa que, por exemplo  no caso da ESO, poderíase mesmo reducir un ano a duración desta etapa de catro cursos”, destaca Xavier Aragay, director xeral da fundación que dirixe as escolas das xesuítas en Catalunya  e que xa transformou boa parte dos seus colexios.

Entón, “por que, mentres nos últimos anos cambiaron as bibliotecas, os museos e outros equipamentos culturais, que melloraron  os espazos para dar máis protagonismo ao usuario, as escolas non fixeron  o mesmo?”, clama Jaume Carbonell, pedagogo e exdirector de revístaa ‘Cadernos de Pedagoxía’. “Si nunha vivenda é tan importante a luz natural, unha boa distribución dos mobles e das habitacións, por que non o éaínda nas escolas?”, pregunta.

“Ao cambiar os contidos e os métodos didácticos, ao transformarse as formas de traballar dos alumnos, tamén os espazos escolares teríanse que estar a modificar”, reflexiona Carbonell. Só algúns (moi poucos aínda) fixérono.

PEDRA ANGULAR DA INNOVACIÓNAs novas aulas, indica o pedagogo -que nos últimos anos visitou os colexios máis innovadores de Catalunya (públicos e privados)- “son cada vez máis grandes, con espazos  con graderías  e con distribucións  que permiten agrupar aos estudantes de modos distintos, segundo o tipo de actividade que se estea facendo”. A transformación da aula é, en   a súa opinión (e con el  coinciden practicamente todos os expertos), “unha das pedras angulares da renovación educativa”. Nestas novas aulas, destaca Carbonell, “o profesor deixou  de ser o centro de atención ao que obrigatoriamente se dirixen as miradas de todos os alumnos. Agora, a atención está nos estudantes e é o profesor o que se vai movendo pola interior da aula, supervisando o traballo do neno”, detalla.

Mentres a aula vaise reorganizando, as escolas van derrubando tabiques. “O cambio de sistema en que se acha inmersa o ensino obriga a un cambio de espazos”, afirma Carles Francesch, arquitecto que se encargou da transformación que están a realizar as escolas das Xesuítas en Catalunya .

LABIRINTO DE CORREDORESNo colexio que a orde relixiosa ten no barrio do Clot de Barcelona, por exemplo , “desapareceu o antigo labirinto de corredores que había antes e abríronse espazos de conexión, que aquí se chaman ágoras e que son puntos de encontro”, explica Francesch. As cores dos muros mutaron  do vello gris aos brancos e as gamas cromáticas máis vivas, que se van atenuando a medida que os alumnos avanzan cursos. "Nas aulas da etapa infantil habemos utilizado cores máis intensas, mentres que para os maiores optamos  por un verde claro", mostra o arquitecto durante unha visita ás instalacións.

Aquí non hai aulas de música nin salas para facer clases dereforzo escolar, senón espazos polivalentes que, en lugar de tabiques de ladrillos teñen paredes de cristal. Tamén desapareceron os despachos e as salas para cada departamento. Os profesores desde este curso traballan todos xuntos nun gran espazo común, "o que facilita, á súa vez,  o intercambio de información e de coñecementos entre os membros do claustro", destaca Francesch.

Da escola-cuartel aos colexios transparentes

A arquitectura escolar “é froito dunha época, dunha maneira de entender as relacións entre adultos e nenos e, por suposto , dun modelo pedagóxico”. “O edificio onde se sitúa un colexio é un dos compoñentes que mellor definen que e como se aprende nesaescola”, reflexiona o pedagogo Jaume Carbonell, sociólogo e pedagogo.

Desde a escola-cuartel dos anos do franquismo, “pasando polos colexios relixiosos de inspiración conventual e as denominadas academias de piso” até as construcións case transparentes da nova onda pedagóxica, “a arquitectura escolar ha evolucionado tanto desde un punto de vista tecnolóxico como formal”, constata Carbonell.

Antes de chegar a isto , prosegue o especialista, existiron experiencias “moi interesantes” como as escolas ao aire libre inspiradas na Escola  Nova de Adolphe Ferrière, que en Barcelona se concentraron na escola do Bosc (en 1914), na do Mar e na do Parc do Guinardó. “A idea era que a aprendizaxe do alumno estivese conectado coa praia ou coas árbores”, explica.

Máis tarde, chegaron os grupos escolares da II República e do CENU (Consello da Escola Unificada), “que renunciaban ás estruturas xerárquicas e disciplinarias” e que apostaron por unha “escola situada preto de fábricas e talleres produtivos”. “Eran colexios limpos, aireados, ben orientados e con amplos  espazos nas aulas”. Tamén neses  colexios, como ocorre agora, “o mobiliario modernizouse e substituíuse a tarima do mestre e o pupitre tradicional por mesas colectivas e espazos que permitían a mobilidade do profesor”, detalla Carbonell.


Seguinte
« Prev Post
Anterior
Next Post »