O gasto educativo español está por baixo da media da OCDE en tódalas etapas

Os docentes españois están entre os que máis cobran ao empezar e menos progresan economicamente

El país
gasto educativo español é inferior á media dos 35 países que integran a OCDE. Está por baixo en todas as etapas, desde que os estudantes entran no colexio até que saen da Universidade, con diferenzas que oscilan entre 1.500 e máis de 3.000 dólares —datos de 2013— (entre 1.335 e máis de 2.670 euros ao cambio actual) por alumno e ano e até sete puntos do PIB. A Organización para a Cooperación e Desenvolvemento Económicos (OCDE) lanzou unha dura advertencia a España: “Unha educación de alta calidade necesita un financiamento sustentable”.

Mentres que a maioría dos países mantiveron invariable o investimento en educación nos anos duros da crise -a media mantívose no 11% do gasto público total entre 2008 e 2013- España baixou un punto neste período até o 8% do gasto total, segundo recolle o informe Panorama da Educación 2016: Indicadores da OCDE, elaborado por este organismo que aglutina as economías desenvolvidas e que foi presentado este xoves.

Os 46.000 millóns destinados en 2015 á educación en España, segundo datos oficiais do Ministerio de Educación, supoñen un recorte de 7.000 millóns en cinco anos entre a partida do Goberno e as que destinan comunidades autónomas, que cobren o 80% do financiamento público. Esa redución  significa a perda de miles de postos de profesores (entre 23.000 e 30.000, segundo distintas estatísticas), a precarización dos persoais públicos (cun de cada catro docentes traballando como interino, segundo CC OO) ou o aumento do número de alumnos por clase. A Fundación BBVA alertaba nun informe de marzo que son as familias as que están a asumir máis gastos en educación polos recortes públicos.


Por detrás de Finlandia, EE UU ou Italia
A redución de fondos minguou tamén as partidas para educación compensatoria (a destinada aos alumnos máis regazados), para formación do profesorado ou para investigación educativa. E a perspectiva non mellora. España quedou por baixo da media da OCDE en termos de PIB —cun 4,3% fronte a un 5% destinado a ensino—, e a previsión é deixalo aínda máis mermado neste 2016, até o o 3,89%.

O Ministerio de Educación sinalou nunha nota posterior á publicación do informe da OCDE que os datos incluídos en infórmelle son de 2013 "cuxos orzamentos eran restritivos". Engade que o gasto se estabilizou" en 2014 "cando subiu un 0,1% máis respecto ao ano anterior". Ese ano, a partida do ministerio (que representa aproximadamente o 15% do total) subiu un 9,9% até 1.947 millóns de euros, segundo os datos facilitados. Como aparece reflectido máis arriba, en 2015 o gasto educativo español foi de 46.000 millóns, segundo os datos provisionais publicados polo Ministerio de Educación. En 2009, cando ese gasto empezou a caer por primeira vez en 30 anos en España, ascendía a 53.375 millóns de euros, segundo a propia estatística do ministerio.

O país que máis fondos dedica ao gasto educativo por alumno, Luxemburgo, triplica o investido por España en primaria e cuadriplica a cantidade por estudante da educación terciaria (FP superior e Universidade). Francia, Reino Unido, Estados Unidos ou Finlandia tamén invisten máis diñeiro. E mesmo o fan outros países que tamén foron fortemente golpeados pola crise, como Italia ou Portugal.

35 anos de profesor para chegar ao tope salarial
O último informe educativo da OCDE —que analiza estruturas, finanzas e desempeño dos sistemas educativos— fai ademais unha revisión dos soldos dos profesores, con datos que evidencian o anquilosamiento da carreira profesional entre os docentes españois, que son, xunto a Portugal e Grecia, aos que máis se lles baixou o soldo durante a crise (2010-2014). tal como reflicte un dos gráficos do informe, referido a Educación Secundaria. Os profesores españois dos centros públicos están entre os que máis cobran cando empezan a traballar  pero o seu soldo se estanca conforme avanzan na súa carreira e termina por baixo da media cando se xubilan.
Os profesores españois estarían ao empezar no grupo dos mellor pagos só despois de Luxemburgo, Suíza, Alemaña e Dinamarca e unha ducia de postos por diante da media da OCDE. O seu soldo mellorará apenas un 10% nos seguintes 15 anos e tardan unha media de 35 anos en chegar ao seu tope salarial.

Segundo os datos recompilados pola OCDE, un profesor da rede pública de secundaria, por exemplo, ten un salario inicial de 40.498 dólares estadounidenses. Iso equivale a uns 36.000 euros co cambio actual (un euro equivale a 1.25 dólares), aínda que a conversión non é exacta posto que os datos comparados corresponden aos anos 2013 e 2014 e ademais están axustados en función do poder adquisitivo de cada país.

Ao final da súa carreira, ese profesor percibe 57.278 dólares, unha cantidade similar á media da OCDE e por detrás de 17 países, entre os que están Estados Unidos, México, Inglaterra, Canadá Francia ou Portugal. No caso da educación infantil e primaria, onde os salarios son máis baixos de media en todos os países que en etapas superiores, a situación é similar á indicada en primaria.

O debate da carreira docente
“Para asegurar unha forza docente ben cualificada, débense facer esforzos non só para recrutar e seleccionar, senón tamén para reter aos profesores máis competentes”, aconsella a OCDE no seu informe.

A evolución da carreira docente era un dos puntos expostos no Libro Branco da Función Docente, encargado polo Ministerio de Educación do PP ao profesor José Antonio Mariña e publicado o pasado decembro. O resto de partidos tamén presentaron propostas sobre a selección e formación do profesorado. Nove meses despois das primeiras eleccións xerais e co Goberno aínda en funcións, non se avanzou substancialmente nese debate.

Seguinte
« Prev Post
Anterior
Next Post »