Xa falará? Trastorno Específico da Linguaxe SEN MITOSOcupaTEAMITO 1 → “Xa falará!”

“Xa se lle pasará”, “é moi pequeno aínda”, “é un pouco vago”, “cada neno ten o seu ritmo”, eu coñezo ao fillo de Fulanito que coa idade do teu fillo non dicía nada e con 6 anos non había quen lle cala…!“

Sen dúbida, esta “tolerancia” cultural de darlle pouca importancia á adquisición e desenvolvemento da linguaxe, é a que máis afecta posteriormente ao desenvolvemento da persoa, xa que é a culpable de aprazar unha detección precoz e por tanto, recibir Atención Temperá. Todos coñecemos as consecuencias fatais de que unha persoa que o necesite non reciba dita atención. A día de hoxe, aínda existen moitos/as nenos/as con Trastorno da Linguaxe que nunca a recibiron. Os profesionais que os atenderon, decidiron esperar para ver que pasaba… até os 6 anos. Ás veces, esperar a ver que pasa é unha forma de observar o desenvolvemento para tomar decisións, pero non ten ningún sentido si nese tempo non cambiamos ningunha condición. Si comprobamos nalgún momento que hai ou pode haber unha alteración na linguaxe, é ridículo esperar a que pase o tempo para ver si cambia por encantamento. É moi necesario aclarar que un neno/a non decide cando falar e cando non, por tanto non é vago. Si ten un desenvolvemento típico da linguaxe, non pode evitar falar.

Cando se pode considerar que hai un Atraso na Linguaxe?
Actualmente hai moitos criterios. Algo moi xeral é si o/o neno/a, aos 2 anos, non di 50 palabras inteligibles pola súa contorna, ou non emite enunciados de dúas palabras. Significa que todos os nenos que teñan un Atraso da Linguaxe aos 2 anos van ter un Trastorno da Linguaxe? Por suposto que non, pero todos os nenos con Trastorno da Linguaxe tiveron un inicio tardío do mesmo. Varios estudos demostraron que un 40% dos que tiveron un inicio tardío da linguaxe aos 2 anos, acabaron tendo un Trastorno da Linguaxe aos 4 (case a metade), e a maioría do 60% restante acabaron tendo outro tipo de problemas de aprendizaxe, relacionados coa linguaxe. Por tanto, hai que acabar xa con este mito e darlle a importancia que de verdade ten, cando aparece algún sinal de alarma.
Debemos estar atentos a estes sinais. Para iso existen os servizos de Atención Temperá aos que os mozos poden asistir sen un diagnóstico en firme, só polo mero feito de estar en risco biolóxico e/ou social.


FERNANDEZ MARTIN, F.. Escoitemos a linguaxe do neno: normalidade versus signos de alerta. Rev Pediatr Aten Primaria [online]. 2013, vol.15, suppl.23, pp. 117-126. ISSN 1139-7632.


MITO 2 “Pois si ten un Trastorno da Linguaxe… só necesita Logopedia”.

Totalmente falso. Imos usar a lóxica un pouco… as persoas somos seres holísticos Non? É dicir, que o que nos ocorre nunha esfera da nosa vida… inflúenos noutras. Imos tratar de pensar cun exemplo práctico: neno con Trastorno da Linguaxe no recreo… Si ten problemas para comprender o que lle din os seus compañeiros, non vai influenciar na súa participación no xogo no recreo? Si ten problemas a nivel comprensivo, non vai afectar nas súas habilidades sociais? Si ten problemas de comunicación, non pode afectar á súa autoestima, porque senta “inferior” aos seus compañeiros? Cando o teu repites 3 veces a mesma cousa a outra persoa e esta non enténdeche, non acabas perdendo os nervios? É dicir, que podes ter problemas para autorregularte. Co cal, un problema na comunicación pódeche afectar a nivel cognitivo, social, emocional e por suposto, comunicativo, co cal acabará afectando á túa funcionalidade ou autonomía. Ademais, cada vez están máis documentados dificultades a nivel sensorial, motor, función executiva e habilidades sociais, entre outros, que poden ter as persoas con este diagnóstico. Desta forma, poden necesitar intervencións de profesionais como Pedagogos Terapéuticos, profesionais de Psicomotricidade, Psicológos ou Terapeutas Ocupacionais.

E subliño o de Terapeutas Ocupacionais porque é o que me toca. Si unha persoa con Trastorno da Linguaxe ten dificultades a nivel das Áreas de Ocupación (Actividades da Vida Diaria, participación en educación ou traballo, participación social, xogo, lecer ou soño), Destrezas de Execución (cognitivas, sensoriais, perceptivas, motoras, sociocomunicativas), Patróns de Execución (hábitos, rutinas e roles), é dicir, para participar activamente nas contornas ou contextos (cultural, persoal, físico, social, temporal ou virtual) nos que se desenvolve a súa vida, ten dereito a ter unha intervención desde Terapia Ocupacional. 
Enlázovos un artigo sobre un caso cliníco dun neno con Trastornos da Linguaxe cunha problemática clara nas súas Áreas de Ocupación, ao que se lle realiza un tratamento de Terapia Ocupacional (revista TOG).

MITO 3. “Dis que ten un Trastorno da Linguaxe? Pero mira, si fala moito!”

“Todo o tempo que estivo aquí non deixou de falar”, “a estes nenos dáselles o alta con 6 anos cando xa empezan a falar, non?”, “que cambio deu!”, “quen o ía a dicir, co tímido que era de pequeno que non quería falar e mira agora como arrincou con 7 anos!”, “ves como non era para tanto?”, “fíxache que ben pronuncia, incluso a /rr/, si pronúnciaa mellor que eu!”.

Unha persoa con Trastorno da Linguaxe, FALA. Gina Conti-Ramsden dicía nunha ocasión que o maior problema que teñen as persoas con Trastorno da Linguaxe, é que falan. Si non falasen, entenderíase mellor a súa problemática.

O Trastorno da Linguaxe non soamente é falar pouco ou mal. Como xa sabemos, empezaron sendo falantes tardíos, pero é algo persistente e evolutivo, polo cal as súas dificultades van ir cambiando. Todos terminarán falando, xa que non teñen ningún problema físico que lles impida facelo. Moitos deles non teñen afectado o compoñente fonológico, polo que as palabras ou frases que saben construír, prodúcenas correctamente. De feito, eu coñecía un papagaio que sabía dicir moitas frases; a que máis lle gustaba e repetía varias veces ao día era “Erre con erre cigarro”. Este animal falaba moito cunha moi boa pronuncia, pero ninguén se atrevería a dicir que tiña unha linguaxe humana impecable, xa que os sons que producía eran só iso. En ningún momento esperaba establecer unha conversación con alguén que estivese nese momento alí. Isto é só un exemplo que nos demostra que a fala é só a forma oral que temos de expresar a linguaxe, pero a linguaxe é algo moito máis complexo que falar.

Os nenos/as con Trastorno da Linguaxe, cando falan, poden ter dificultade para entender as palabras dentro dun contexto, xa que unha palabra pode ter varios significados. Poden ter problemas para entender a combinación de palabras. Non é o mesmo dicir “eu ríome no baño”, que eu me baño no río”. Poden ter problemas para adaptar as palabras utilizadas a cada situación. Ante alguén que che impide o paso na rúa no canto de dicirlle “podería deixarme pasar, por favor?”, podería dicirlle… “aparta por iso é polo que non me deixas pasar”.

 Os nenos/as con Trastorno da Linguaxe, cando van sendo máis maiores adoitan ter intereses lingüísticos restrinxidos. Si aprenden a falar ben sobre algún tema, teñen dificultade para cambialo, xa que aí é onde senten seguros falando. Aprenden a linguaxe de forma literal, facendo que teñan dificultades para captar os chistes e as ironías. Cando se fala cunha persoa con Trastorno da Linguaxe, nunca podemos dar nada por feito, e debemos asegurarnos que nos entendeu ben, xa que en enunciados moi longos e dependendo da súa comprensión, adoitan entender o que máis carga semántica teña, omitiendo moitas veces algunhas palabras que tamén son importantes para entender. Por exemplo, Pablo, un neno de 10 anos, perdeu o libro de Inglés e Matemáticas no colexio. A súa profesora díxolle que mirase na aula de debuxo porque vira alí o de Matemáticas, e “se cadra” tamén estaba o de Inglés. Pablo foi á aula de debuxo e atopou alí o libro de Matemáticas, pero o de Inglés non estaba alí. Pablo sentiu enganado, xa que interpretou que lle mentiron e baixaba as escaleiras dicindo que ese xa non era o seu colexio. Pablo non entendía a expresión “se cadra” e só entendeu que nesa aula estaban os dous libros.

Os comentarios con estes mitos fan moito dano aos os pais e familiares de persoas con Trastorno da Linguaxe, xa que polas dificultades que os nenos teñen, gozan de moito menos tempo de lecer que os demais. Detrás de cada logro comunicativo hai moitísimo traballo. E este non se fai por gusto.

Seguinte
« Prev Post
Anterior
Next Post »