Manual policial para que o seu fillo non tropece en Internet


Os expertos dan consellos para protexer aos nosos fillos do mal uso que fan das redes sociais a idades cada vez máis temperás.
El mundo


O seu fillo ten 10 anos e centos de amigos en Facebook? Non é o único, e empeza a ser algo habitual cando até hai tan só un ano era algo excepcional. "Cada vez son menores máis pequenos os que teñen acceso á tecnoloxía e cada vez fan peor uso das redes sociais". Con esta frase resume María Fernández, portavoz da Policía Nacional, a preocupación que teñen moitos pais cando ven aos seus fillos coller o smartphone ou a tablet e navegar durante horas polas inhóspitas redes cargadas de boas intencións e, tamén, de delincuentes cibernéticos.

"Aos nenos hai que acompañarlles día a día en internet. Cando son moi pequenos non deixamos que se vaian sós ao parque ou que falen con descoñecidos, e isto hai que trasladalo ao mundo virtual. Tamén hai que ensinarlles que non falen con descoñecidos en internet e, a medida que o menor vai tendo máis responsabilidade e máis criterio, podemos ir delegando e deixarlles sós cos seus perfís nas redes", engade María Fernández.

Facebook, Twitter, Snapchat e Instagram son as redes que máis usan os menores para comunicarse e compartir información, fotos e vídeos do seu día a día. Escriben o seu propio diario en internet sen ser conscientes de que a súa intimidade é observada por miles de persoas. Pero, están os menores preparados para protexer a súa intimidade? A priori parece que non, porque é esa falta de reparo a que está na orixe de moitos dos delitos que se cometen cos nosos fillos na Rede. A Policía recoñece "que moitos menores non fan bo uso da súa intimidade. Soben imaxes ás redes sociais con contido íntimo ou en actitude sexual e esas fotografías son compartidas por outros menores sen o seu consentimento". É dicir, están a cometer un delito.

cyberbullying (acoso en internet) é un dos delitos máis comúns entre menores. "Moitos deles comparten unha imaxe íntima cunha persoa coa que teñen unha relación de parella e, cando rompen, esa foto ou ese vídeo convértese nunha maneira de chantaxe", asegura a portavoz da Policía Nacional. E para o acosado empeza unha roda difícil de parar porque as redes están activas as 24 horas do día e a humillación non termina cando salguen do colexio. Continúa na súa propia casa.

Cando o acosador é un adulto e hai un claro fin sexual ao delito denomínaselle grooming. "Os menores contactan con outros menores que son, en realidade, adultos enmascarados e comparten contido íntimo", di a portavoz da Policía Nacional. "A chantaxe comeza cando lles ameazan con publicar esas fotos comprometidas e, para non facelo, pídenlles máis imaxes ou vídeos con contido sexual".

Isto enlaza con o sexting, terceiro delito máis común entre os menores con perfís en redes sociais. Unha moda que consiste, precisamente, en compartir imaxes ou vídeos con alto contido sexual e que se converte en delito no momento no que son compartidas por outras persoas sen o consentimento do autor. Contido que, por suposto, tamén serve para extorsionar ou chantajear aos menores.

Está na nosa man, na man dos pais, previr este tipo de situacións? Si, podemos facelo. No momento que detectamos un delito hai que acudir inmediatamente á Policía. E, previamente, debemos crear un clima de confianza cos nosos fillos. "É importante que lles apoiemos e que saiban que si son vítimas dun delito ou alguén lles está chantaxeando poden contarllo aos seus pais ou a calquera adulto de referencia que teña o menor", insiste a axente policial.

María Fernández asegura que "recentemente acudimos a un colexio para dar unha charla sobre este asunto e foron as propias alumnas as que denunciaron situacións de acoso". Por tanto, está á orde do día, e noso deber como pais é saber que fan os nosos fillos en internet.

Segundo o último informe de Save the Children sobre ciberacoso, "un de cada nove estudantes considera que sufriu bullying nos últimos dous meses e un de cada sete recoñece ser vítima de ciberacoso. Ademais, un de cada tres estudantes recoñeceu insultar a través de internet ou móbil, e preto dun de cada 10 asegura ameazar a outro alumno". O estudo da organización tamén apunta a que as mozas de entre 11 e 14 anos son as que teñen maior probabilidade de ser vítimas de acoso escolar e ciberacoso.

QUE PODEMOS FACER PARA PROTEXER AOS NOSOS FILLOS?
1. Gústenos ou non, temos que ser pais tecnolóxicos: non podemos estar desconectados e debemos acompañar ao noso fillo desde o momento da compra do smartphone, cando se baixa aplicacións e cando crea os seus perfís en redes sociais.

2. Debemos establecer unhas normas básicas de seguridade: crear un código de acceso ao teléfono, coñecer con detalle as aplicacións que se instala, as condicións desas aplicacións e a idade mínima para utilizalas. Importante é, tamén, crear un contrasinal seguro que vaiamos cambiando de forma periódica. E, por suposto, instalar todos os programas de xestión parental e de seguridade oportunos.

3. Fixar cos menores unhas normas por escrito de uso da nova tecnoloxía: para iso a Policía creou un contrato tipo que os pais podemos asinar cos nosos fillos e que inclúe o noso compromiso de "respectar a súa intimidade con amigos reais deixándolles espazo para falar dos seus temas sempre que o fagan con respecto". Os nosos fillos deberán "asumir que, ata que non sexan maiores, os seus pais coñecerán sempre os códigos, contrasinais do seu teléfono e o seu mail, xogos, fotos, vídeos e apps... para o seu posible supervisión". Ademais, establécense uns horarios para evitar que os menores estean hiperconectados e puntualízase a idade mínima para usar determinadas redes sociais. "Algunhas delas (Facebook, Twitter, Instagram...), como outras plataformas online, teñen marcadas unha idade mínima (13 ó 14) por algo: ou esperas a tela... ou deberías compartir ese perfil con algún dos teus pais...", di literalmente a Policía Nacional, que tamén pon sobre a mesa cuestiones tan evidentes como que o menor non debe agregar nas súas relacións online a ninguén que non coñeza na vida real.

Parece obvio pero non o é tanto si contamos o número de amigos que ten o noso fillo en Facebook. Algúns, até máis de 200.De verdade son 200 as persoas nas que confía e as que coñecen case ao minuto onde está e con quen se está divertindo?

4. Inculcar a importancia do respecto na Rede: os nosos fillos teñen que comportarse no mundo virtual da mesma maneira que na vida real: con respecto. Deben coñecer, ademais, que está prohibido circular imaxes íntimas doutros sen o seu permiso, insultar, faltar respecto diso e, por suposto, chantajear. É dicir, a educación é a clave para que non se convertan en potenciais acosados ou acosadores. "O novo usuario comprométese a non utilizar internet ou o móbil para acosar, humillar, ofender ou molestar a ningún compañeiro de clase, veciño ou coñecido. E non será cómplice desas accións de ciberacoso, nin por reenviar, nin co seu silencio: pedirá aos seus contactos ese mesmo respecto para todos", di literalmente o contrato que elaborou a Policía Nacional para fomentar o bo uso das redes sociais.

5. Os menores deben coñecer a importancia de protexer a súa intimidade: non se poden dar detalles íntimos sobre a súa vida nin enviar documentos que poidan pór en perigo a súa integridade. Segundo o informe de Save the Children, entre as condutas de acoso máis frecuentes atópanse: a difusión de falsos rumores, o retoque de fotos de terceiros, o piratear outras contas en redes sociais ou o roubo por identidade.

6. Os pais teñen que saber que fan e que ven os seus fillos en internet. Para iso, instalaranse os filtros parentales oportunos e repasarase o historial de navegación. Ademais, debemos revisar cos menores as fotos e vídeos que teñen no seu aparello móbil e os documentos que se comparten. Si algún deles pode ser prexudicial para eles agora ou no futuro, a Policía recomenda borralo. Tamén podemos comprobar cos menores os comentarios e fotografías doutros perfís que engadiron ao seu e preguntarlles si contan coa súa autorización. Hai que explicarlles o perigoso que é o ciberacoso para que nin o fagan, nin o permitan.

A revolución tecnolóxica é imparable e os nosos fillos xa se subiron a ela. É noso deber acompañarlles neste camiño, educarlles e explicarlles os perigos aos que se enfrontan. O mundo virtual pode ser tan daniño ou máis que o real si non anticipamos e previmos comportamentos que, claramente, rexeitariamos no noso día a día pero que nas redes sociais vólvense impunes grazas ao anonimato. Ninguén está a salvo de ser vítima do ciberacoso, pero si de ter as ferramentas básicas para detectalo, denuncialo e librarse del.

CONSELLOS DA POLICÍA

A Policía Nacional dá algúns consellos para que pais e fillos naveguen seguros pola Rede. Estes son algúns deles:

FILTROS
Hai que instalalos para controlar o acceso aos contidos de internet dos fillos.

COIDADO
É recomendable prestar atención para evitar os programas ou arquivos de fontes non fiables.

PRECAUCIÓN
Instalar 'apps' rastreadoras de móbil e 'tablet' que permitan recuperar o contido en caso de extravío.

'WEBCAM'
Hai que pór especial atención a este aparello: é recomendable pór un parche, tirita ou celo para tapala e así previr o uso alleo da 'webcam' en computadores e portátiles.

CONTRASINAIS
Coñecer os códigos de acceso do teléfono e do email do noso fillo para a súa posible supervisión.

SÓ AMIGOS
Non agregar a ninguén que non coñezamos na vida real e desconfiar de todo o que nos conten.

FOTOGRAFÍAS
Non tomar nin compartir ningunha imaxe íntima. No caso de que lle chegue algunha ofensiva ou daniña, borrarémola e esixiremos que non se reenvíe.

'BULLYING'
Non utilizar as redes sociais para insultar ou acosar aos nosos amigos, compañeiros de clase ou coñecidos.

CONTIDOS
Non compartir nunca material ofensivo con ninguén.

PAUTAS
Explicar e racionalizar cos menores o adecuado uso dos aparellos electrónicos, evitar a "hiperconexión" ao móbil e internet e marcar unhas pautas para previr as adiccións tecnolóxicas.

CONSUMO
Que os nosos fillos coñezan a importancia de saber comprar ou consumir ben a tecnoloxía, tanto os aparellos e terminais como os xogos, arquivos ou programas.

SEGURIDADE
Comprobar que os nosos fillos teñen ben configurados os seus perfís, pechados ao seu círculo persoal, e que saíron das sesións de correo e redes sociais si compartiron o dispositivo. Tamén é importante lembrar cuestións básicas de seguridade en internet, como instalar un código de acceso no móbil, cambiar os contrasinais con frecuencia e dispor dun antivirus.


Seguinte
« Prev Post
Anterior
Next Post »