O método DOMAN para potenciar a aprendizaxe
Celia Rodríguez Ruiz - educapeques


Método Doman baséase nos coñecementos do desenvolvemento cerebral e trata de aproveitar ao máximo a capacidade natural e espontanea de aprendizaxe, co obxectivo de desenvolver ao máximo as posibilidades do neno/a. A finalidade do método é lograr o desenvolvemento integral da persoa en todos os seus ámbitos: intelectual, físico, emocional e social.

Glen Doman e a creación dun método de aprendizaxe baseado no desenvolvemento cerebral
Os métodos Doman, xorden fai máis de 50 anos, grazas ao traballo e as investigacións dun grupo de neurólogos e especialistas, dirixidos polo doutor Glenn Doman. Este equipo traballaba no tratamento de nenos/as con lesións cerebrais. Considerábase que estes nenos/as non podían completar o seu desenvolvemento san, xa que parte das súas neuronas están mortas. Doman e o seu equipo, elaboran unha teoría sobre o desenvolvemento cerebral: durante os primeiros anos de vida, a plasticidad neuronal é impresionante, prodúcense tódalas conexións neuronais, que son as claves do desenvolvemento de procesos e habilidades complexos. Doman, traballa sobre esta base, considerando que si ben, é certo que hai neuronas mortas, aínda quedan neuronas vivas, e coa estimulación adecuada nunha idade temperá, estas neuronas poden aprender e establecer as conexións necesarias para facer a función das neuronas que xa non están. Seguindo esta idea, conseguiron importantes avances en nenos e nenas con parálise cerebral, demostrando que nenos/as con só a metade da cortiza cerebral viva, podían lograr un desenvolvemento físico e intelectual igual e mesmo superior ao dos nenos/as sans.

Ao comprobar estes avances, Doman dá un paso máis e decide aplicar o seu método e coñecementos para o resto de nenos e nenas e potenciar deste xeito a súa capacidade de aprendizaxe.

Método Doman
método Doman baséase no desenvolvemento e funcionamento cerebral. A evidencia científica demostra que a aprendizaxe e desenvolvemento (intelectual, físico, social e emocional); consiste no establecemento de conexións neurológicas que son as que fan posible o coñecemento e determinan o nivel de intelixencia. As conexións, son os camiños que unen as neuronas, cantas máis conexións realice o cerebro, máis funcións poderanse realizar e con maior axilidade, por tanto máis intelixente será o cerebro e maior será a capacidade de aprendizaxe. Estas conexións son creadas nos primeiros 7 anos da nosa vida. Para que estas se produzan, é necesario que a mente do neno/a sexa estimulada a través de estímulos externos. A xenética pode axudar, o neno/a xeneticamente intelixente necesita menos estímulos para crear una mesma conexión. Con todo, calquera neno/a pode alcanzar as mesmas capacidades, proporcionando unha rica estimulación en calidade e cantidade. O fin e o procedemento en si mesmo, é estimular o cerebro para axudarlle a crear conexións neuronais, cantas máis mellor.

O programa do Método Doman
Os programas do método Doman baséanse en inputs, ou entradas de información que se deben presentar ao neno/a. Este ira dando un output, ou saída de información como demostración de que conseguiu procesar a información e crear un contido relacionando con información previa. Os inputs, son os estímulos que proporcionamos ao cerebro, para favorecer o seu desenvolvemento, estes estímulos teñen que ser adecuados en canto a intensidade, frecuencia, duración, concreción e claridade. Si o método (estímulos) usado se apoia e basea no proceso de desenvolvemento neurológico do cerebro, ao neno/a encantaralle aprender, gozará do proceso, xa que o fará de maneira natural. O método Doman se subdivide en :Programa de Lectura, Programa de Intelixencia, Programa Musical, Programa de Matemáticas, Programa de Escritura, Programa de Excelencia Física, Programa de Segundo Idioma como lingua estranxeira.

Os Bits de Intelixencia
O método Doman, emprega como estímulos os chamados Bits de Intelixencia. Un Bit de Intelixencia é calquera estímulo (información) concreto que o cerebro pode procesar por calquera das súas vías sensoriais: auditiva (palabra, son), visual (palabra escrita, imaxe, etc.), táctil (formas, texturas, peso,…), olfativa e gustativa.

Os Bits de Intelixencia agrúpanse en categorías, xa que favorece a formación de conexións neuronais. As categorías clasifícanse segundo a rama do coñecemento ao que pertencen: zoología, botánica, fisiología, tecnoloxía, matemáticas, lingua, etc…Dentro de cada rama selecciónanse unidades básicas de información en función da idade e nivel de desenvolvemento dos nenos/as e os seus intereses. As características de un Bit de Intelixencia, para que funcione como estímulo han de ser:
 • Novo. Representa algo que o neno/a descoñece. As imaxes que o neno/a coñece, non son bits.
 • O bit debe mostrar un só dato simple e concreto.
 • É imprescindible captar a atención do neno/a, para iso a intensidade ten que ser superior aos seus limiares de percepción (boa calidade e tamaño)

Como se traballa cos Bits de Intelixencia
Uns días antes de comezar o traballo, escollemos cinco grupos de cinco Bits e anunciaremos aos nenos/as que nuns días imos pasalo xenial cun xogo.

Comezamos o traballo cos Bits:
 • Elimina toda distracción. Escolle un espazo libre de estímulos distractores.
 • Proporciona un ambiente lúdico. E explica aos nenos e nenas que deben prestar atención e manterse en silencio. Atopa un modo divertido de mostrar os Bits aos nenos/as.
 • Anuncia a primeira categoría e presenta os Bits un a un. Faino rapidamente, non máis dun segundo por Bit e sen intervalo de tempo entre eles. Faino con entusiasmo e alegría.
 • Deixa uns momentos entre un grupo de bits e o seguinte. Mostras o segundo grupo do mesmo xeito.
 • Facemos o mesmo ata que terminamos de presentar todas as categorías.
 • Finaliza a sesión encomiando aos nenos e nenas e reforzando a súa conduta e a actividade.
 • Repetiremos a sesión durante varios días. Aumentando paulatinamente o número de Bits e de grupos.

Trucos para aplicar o método Doman
O método Doman apóiase en importantes principios pedagóxicos: a aprendizaxe natural adecuado ao desenvolvemento cerebral, a aprendizaxe de carácter lúdico, participación activa do suxeito que aprende na creación das súas aprendizaxes. Para que o programa sexa efectivo e respéctense estes principios, debemos seguir uns trucos fundamentais:
 • Sesións moi moi breves, para que o neno/a non se canse e quede con ganas de máis.
 • Nunca examinar aos nenos/as. Eles están a aprender o que lles ensinamos.
 • Regúlaa clave é o goce na aprendizaxe. O neno/a ten que divertirse.
 • Cumpre de maneira estrita as rutinas do método: forma, tempos e método de presentación dos bits. O método baséase na repetición.
 • Coida os bits, que cumpran as características para ser un estímulo adecuado en canto a calidade e cantidade.

Bits de intelixencia

Seguinte
« Prev Post
Anterior
Next Post »