A primeira en equidade
O Informe PISA 2015 vén de confirmar a Galicia como a Comunidade Autónoma co sistema educativo máis equitativo por diante de todos os países da OCDE. Este dato, que se obtén tras analizar a influencia do contexto sociocultural nos resultados académicos do alumnado, confirma o esforzo da Consellería de Cultura e Educación por garantir un acceso á educación en condicións de igualdade para todos.

De feito, unha das accións prioritarias do Goberno galego é a atención á diversidade de todos os colectivos. Tal como reflicten os últimos informes do Ministerio, Galicia é a CCAA máis inclusiva do Estado, co 91,1% do alumnado con Necesidades Educativas Especiais (NEE) integrado no réxime ordinario. Isto é posible grazas á rede de 3.000 profesionais, entre coidadores e especialistas en PT (Pedagoxía Terapéutica) e AL (Audición e Linguaxe) que traballan no noso sistema educativo público.Seguinte
« Prev Post
Anterior
Next Post »