Ciberbullying. Guía de recursos para centros educativos nos casos de ciberacoso
Esta Guía pretende ser unha ferramenta de axuda aos profesores e ao resto da comunidade educativa para que saiban como actuar fronte a casos de ciberacoso entre alumnos. Como relacionarse coas familias, cos propios implicados, con outras instancias alleas ao centro ás que eventualmente poderían derivarse determinados casos, etc.

A Guía ofrece información sobre o fenómeno en si, a tipificación xurídica de determinados comportamentos na rede, a forma de actuar fronte a situacións concretas, a necesidade de previr e os protocolos de intervención. Ademais, ofrece unidades didácticas a desenvolver na aula para traballar cos alumnos este problema e actividades tamén para realizar cos pais. Por último, ofrécense referencias normativas que axuden a reflexionar sobre un asunto que está resultado cada vez máis visible e preocupante (resumo sacado da propia guía).

Está aberta a achegas e suxestións dos docentes. Podes remitir as túas ideas ou aqueles contidos que entendes poden contribuír a facela máis completa e mellorala á seguinte dirección: gabinete@defensordelmenor.org
Seguinte
« Prev Post
Anterior
Next Post »