Quen ten que facer os deberes?

Ocórreseme que hai unha sociedade que ten unha serie de deberes pendentes e máis aínda cos resultados aínda quentes da avaliación Pisa.Elvira Lindo :: El país


A lenda, máis que urbana, doméstica, existe: os deberes fanos os pais. Non os meus, desde logo. Nin tampouco os seus, se compartimos xeración. Cando nós eramos nenos, as nais, que eran as que adoitaban estar en casa, non estaban moi pendentes dese asunto. De cando en vez, ouvíase a soada frase “non tes deberes?” nun ton rutineiro. Eramos, para ben ou para mal, máis independentes; para ben ou para mal, a nosa primordial misión na vida como nenos era non dar guerra. E aprobar. Unha vez que nos tocou ser pais e nais, en ocasións, divorciados, viviamos o noso papel con culpabilidade, e si, fixémoslles algúns deberes aos nosos nenos. Que tire a primeira pedra o que non o fixese. No meu caso, como as miñas calidades pedagóxicas son nulas era como que terminaba antes se o remataba eu. Non sempre me puxeron boa nota, a verdade sexa dita.

Agora cóntanme amigos máis novos que as criaturas andan anguriadas polo volume de deberes aos que teñen que enfrontarse cada tarde. A iso súmase que cos disparatados horarios españois, as nais ou os pais xa non están en casa para aliviarlles o traballo. Dado que o asunto chegou ao Congreso dos Deputados, do cal me alegro (é urxente que os políticos falen de asuntos como a educación e deixen de embarullarnos coas súas polémicas banais), ocórreseme que hai unha sociedade que ten unha serie de deberes pendentes e máis aínda con os resultados aínda quentes da avaliación Pisa. Apunto algúns:

Os pais teñen o deber de educar aos seus fillos na medida do posible, para que o profesor perda menos tempo en corrixir uns modais que dificultan o ensino; a sociedade en si mesma ten o deber de entender que a boa educación diaria, na rúa ou no traballo, é formativa, que a cortesía é tan contaxiosa como a ignorancia; se antes aceptabamos que a educación dos nenos correspondía á sociedade en xeral e non só a papá ou a mamá, agora debería comprenderse que o aumento da grosería e a violencia verbal contribúen a como se comportan os nenos; o Goberno e a oposición teñen o deber de racionalizar os horarios para favorecer a convivencia familiar; os pais teñen o deber de non sobrecargar aos seus fillos cun exceso de actividades extraescolares que a calquera de nós esgotaría; os nenos teñen o dereito inapelable a xogar; os adultos teñen o deber de favorecer o xogo na rúa; os nenos teñen o deber de aburrirse, e os pais, de non provocar nos seus fillos unha necesidade constante de novidades; os pais teñen o deber de non sobreestimular aos nenos favorecendo un carácter ansioso e impaciente; os profesores deben selo por vocación, non é un oficio que tolere as medias tintas; o Goberno non debe sobrecargar á educación pública coas necesidades provenientes da inmigración, é un asunto que concierne a toda a comunidade educativa, privada, concertada ou pública; o Goberno debe entender que é urxente e necesaria unha materia que aborde os dereitos e deberes da cidadanía; os centros non deben tolerar as faltas de respecto aos profesores por parte dos alumnos; os pais non deben tolerar que os seus fillos ofendan aos seus profesores; os pais non deben falar de maneira displicente dos profesores diante dos seus fillos; as titorías, máis nestes tempos, deben considerarse parte fundamental da actividade escolar; as materias creativas, como a música ou as artes plásticas, non deben relegarse ao horario extraescolar coma se non servisen para nada; os nenos teñen o dereito a ir ben almorzados ao colexio; os pais, os profesores e os médicos deben entender que hai nenos que sofren ansiedade e a ansiedade non precisa medicación senón un ritmo social distinto; o estado debe asumir que a escola ten que seguir sendo o maior mecanismo de igualdade social; o sistema educativo debe insistir en que os nenos aprendan a expresarse con claridade e a comprender un texto, de aí depende en gran parte o seu futuro; a educación debese ser un dos temas prioritarios do discurso político; os profesores deberían de ter máis tempo para desenvolver as súas clases e non vivir escravos da burocracia.

Todos deberiamos entender que un neno non se educa soamente no colexio e que os resultados académicos son un reflexo do que está a ocorrer nun país: o nivel de educación na rúa, nos medios, a ansiedade que provoca a falta de expectativas, a agresividade, os malos modos, as palabras grosas. Iso importa. Cargar sobre as costas do profesorado o deber de que os nenos sexan excelentes é inxusto. Os cachorros edúcanse na manda, así que vostede e eu, como parte dela, tamén temos unha chea de deberes que facer.

Seguinte
« Prev Post
Anterior
Next Post »