Aprende a tolerar a frustración


Os nenos que non toleran as desilusións poden converterse en adultos "emocionalmente discapacitados". Así podes evitalo.Olga Carmona :: El país


De forma moi xenérica, cando falamos de tolerancia á frustración estamos a definir a amarga sensación de impotencia, rabia e tristeza por non conseguir aquilo que desexabamos. A frustración é unha emoción percibida como negativa cando non se chega a cumprir un proxecto, unha ilusión, un desexo.

Os nenos, especialmente os máis pequenos, teñen condutas que son consideradas polos adultos como egoístas ou egocéntricas. E, efectivamente, así é, con todo, é necesario quitarlle a esa forma de comportarse a connotación social ou o xuízo pexorativo que nós pomos. Esta forma parte do desenvolvemento normal do ser humano que vai alcanzando progresivamente maiores niveis de madurez neurolóxica, tanto a nivel motriz como intelectual ou cognitivo. Entre os tres e os seis anos, os nenos considéranse o centro do mundo, os demais non existen. A esta idade a capacidade empática é aínda un proceso moi precario e indefinido e non é até o seis anos cando se inicia a etapa da empatía cognoscitiva ou a capacidade de ver as cousas desde a perspectiva do outro, que alcanzará a súa madurez definitiva ao redor dos 10-12 anos coa empatía abstracta ou social.

Saber isto axuda a entender a razón pola cal os nenos pequenos compórtanse de forma narcisista. Agora ben, da mesma forma que nacemos programados para a linguaxe, pero necesitamos da contorna para producilo, tamén necesitamos aprender a ser empáticos e a tolerar a frustración con axuda dos demais. Con especial protagonismo dos pais que son os referentes fundamentais en idades temperás.

Neste senso, resulta frecuente ver como hai unha polarización na forma de xestionar esta habilidade nos nenos. Todos coñecemos pais que opinan que aos nenos débeselles evitar calquera frustración, pois xa a vida encargarase de “facerlles sufrir”. Tamén están os do lado oposto que tenden a frustrar de forma intencional ao neno na crenza de que iso “confire carácter” e así aprenderán a enfrontar a vida que é moi dura.

É dicir, infraprotección fronte a sobreprotección.

Nese continuo habitamos a maioría de pais, máis preto dun ou outro polo, dependendo da situación, do carácter do neno, da forma en que fomos educados, do noso estado de ánimo nese momento, cansazo, etc. É dicir, sen unha liña consistente de actuación en algo tan básico como é axudar aos nosos fillos a manexar unha das habilidades emocionais máis predictoras de éxito ou de fracaso vital.

Algúns dos comportamentos típicos de nenos que non aprenderon a xestionar a frustración son:

Agresividade: reaccionan de forma agresiva ou con rabietas cando senten frustración.
Abandono da tarefa, non persisten.
Impaciencia e impulsividad.
Procura de reforzo ou gratificación inmediata.
Demandan de forma esixente.
Pensamento polar ou radical, pouca flexibilidade.
Intolerancia ao erro ou ao fracaso.
Dificultade para adaptarse aos cambios.
Ansiedade.
Inseguridade.

A vida frustra. Por iso é imprescindible tolerar a frustración e iso apréndese. Hai nenos con tendencias de personalidade que estarán máis predispostos e outros máis resistentes, pero esta é unha aptitude, unha habilidade que como tantas outras necesita modelaje e ferramentas para ser incorporada.

Non ser capaces de tolerar a frustración converteranos en adultos emocionalmente discapacitados, ineptos vitais. A vida vai traer frustracións si ou si, non sempre nos vai a dar aquilo que desexabamos mesmo esforzándonos moito. Isto é unha realidade e non preparar aos nosos fillos para iso é debilitarlles, é deixarlles sen recursos de afrontamiento.

E non se trata de forzar artificialmente as situacións que producen frustración, xa que iso é innecesario, contraproducente e, na miña opinión, tamén algo sádico. Pero tampouco debemos evitalas nin moito menos, compensalas. Trátase de aproveitar as frustracións cotiás, inherentes ao feito de vivir, como preciosas oportunidades de aprendizaxe que, sen elas, non poderiamos facer.

O noso papel como pais e educadores debe ser o do acompañamento emocional en momentos onde a frustración aparece e doe, recoñecendo e validando a emoción primeiro e axudando a xerar solucións alternativas despois. Pero debe ser o propio neno quen, sentíndose comprendido e contido, sexa capaz de xerar unha solución alternativa. Non debemos compensar nós o que fallou xa que evitaremos ao neno a posibilidade de traballar aptitudes esenciais como a paciencia, a aceptación, a solución de problemas, a demora do reforzo e a creatividade.

Algunhas ideas para axudar aos nosos fillos a xestionar a frustración:

Deixa que faga aquilo que pode facer, aínda que o faga amodo e mal. Aínda que se equivoque ou non o faga da forma en que ti o farías. Con iso estás a lle capacitar para vivir o erro como algo positivo que nos indica como non facer as cousas (logo é un camiño, un faro) e estás a desenvolver nel a percepción de logro e competencia persoal, ámbolos alicerces dunha autoestima sólida e resistente aos reveses.

Non compenses o erro facéndoo ti. Deixa que o volva a tentar e convídalle a atopar en por si novas rutas para resolvelo. Permanece ao seu lado, o teu papel é ofrecer contención e seguridade para que el atope a súa forma de facer as cousas.

Se referente. Os nenos aprenden, sobre todo, por modelaxe e nós somos os modelos a través dos cales filtran a realidade e aprenden a estar no mundo. Se ti vives o erro como algo negativo, se abandonas a tarefa cando te frustras, se vives un revés cotián de forma agresiva, estás a ser incoherente co que pretendes transmitir. Revisa a túa forma de afrontar o fracaso, a frustración e o erro. Para educar hai que reeducarse.

Non deixes que se enfronte a aquilo para o que aínda non está listo. Hai situacións que requiren a intervención dun adulto.

Axúdalle a canalizar a frustración de forma construtiva: é necesario que aprenda a identificala, nomeala e despois atopar unha maneira de desactivar a agresividade que poida xerar: sinxelas técnicas de respiración diafragmática, o exercicio físico intenso (correr, saltar, gritar…).

Non minimices nin anules o pranto. Chorar é unha resposta necesaria, positiva e posterior á agresividade que xera a frustración, por tanto, é un paso previo para neutralizar a impotencia e sentirnos máis preparados para a aprendizaxe posterior.

Se empático de verdade. Escoita as súas razóns e trata de que fale sobre todo de emocións, de como sente. Falar diso, é o principio da aceptación e, por tanto, de empezar a atopar as súas propias maneiras de resolvelo. Contar un suceso parecido que che ocorreu a ti cando eras pequeno, adoita ser percibido polo neno como que estás a entender realmente a súa situación dado que o viviches e nese saberse comprendido hai un enorme camiño percorrido.

A persistencia na tarefa non ten que ser seguida nin insistente. Se o neno está a tentar algo que non consegue e frústrase, pode ser bo cambiar de actividade e volver a iso máis tarde, cando o ánimo cambie. Negóciao con el previamente.

Dálle a axuda xusta e cando a pida. É importante que aprendan tamén a pedir axuda cando sintan que a necesitan, pero non deas máis do que é necesario, dálle só aquilo que lle permita seguir por si mesmo. Os pais tendemos a facelo por eles na crenza de que lles estamos axudando, pero é unha axuda cortoplacista e que parchea unha situación concreta en lugar de xerar recursos adaptativos de personalidade a longo prazo.

En definitiva, non te preocupes demasiado por canto podes facer polos teus fillos, senón por canto poden facer por si mesmos e canta solidez vital construíron, grazas a como foron educados.

Seguinte
« Prev Post
Anterior
Next Post »