Os colexios galegos integran a 12.775 nenos con necesidades educativas especiais


A falta de medios e de formación de profesores lastran a adaptación, que depende da vontade dos mestresSara Carreira :: La Voz de Galicia

.
As aulas galegas son un reflexo da sociedade, e por iso o 3,6 % dos estudantes non universitarios de Galicia son nenos con necesidades educativas especiais (NEE), un total de 12.775 no curso 2014/2015. Son menores que requiren apoio extra, e as razóns son tan variadas como un poida imaxinar: físicas, intelectuais, conductuales ou sociais. Só uns poucos, 1.243, acoden a centros especiais, o que supón un fito en España: 9 de cada 10 estudantes con NEE está escolarizado co resto dos nenos da súa contorna.

Consellería de Educación contabiliza 3.300 profesionais para atender a estes case trece mil nenos nas clases ordinarias, unha cifra que toda a comunidade educativa considera claramente insuficiente. De feito, para a maior parte dos colectivos, os recortes sufridos coa crise fan perigar a auténtica integración dos alumnos con NEE, que só poden converterse nun alumno máis, sen alterar o funcionamento da clase, co apoio que requiren, non menos.

Hai moitos exemplos das carencias de profesionais. Por exemplo, o IES María Casares, en Oleiros, é unha liña 4 (catro aulas por curso) así que ten uns 450 alumnos en ESO. Que profesorado de apoio ten? Un especialista e medio. José Antonio Martínez é o especialista enteiro, e o medio é unha compañeira que compaxina na xornada a María Casares con outro centro. «O noso caso non é único -explica Martínez- e centrámonos nos alumnos de primeiro e segundo, porque unha boa adaptación ao centro é fundamental». No colexio teñen uns 40 estudantes con problemas, ademais doutros tantos con contornas sociais complicados. «Eu céntrome nos de primeiro, porque teño a xornada completa, e a miña compañeira nos de segundo. A partir dese curso só podemos atender os casos máis graves».

Non en tódolos centros é así, está claro. No IES Fontem Albei, de A Fonsagrada, hai cinco alumnos con NEE, e Patricia, a pedagoga terapeuta (son coñecidos como PT) aténdeos sen problemas. Está con eles polo menos unha hora ao día nunha clase, e á vez apóialles nas súas aulas, onde os nenos están ben integrados. 

A aula debe adaptarse
E que significa estar perfectamente integrados? Para Fernando Lacaci, vicepresidente de Anpas Galegas, supón que «cando alguén diferente chega á clase, a aula cambia». É a maneira de que haxa verdadeira adaptación, e iso implica sempre máis persoal: «As veces un neno necesita unha hora de PT, pero outro necesita unha PT e un coidador sempre».

Non chega só con que o profesor de apoio estea co alumno senón que require que o titor teña uns mínimos coñecementos. Verónica Santiso, directora de Asperga, que é a Asociación de Asperger de Galicia (un trastorno do espectro autista) sinala cales son os principais problemas na atención dos menores: «Moitas veces o que establece o departamento de orientación non se cumpre, son varios os factores que inflúen, desde o cociente de alumnos á formación do profesor, ou a súa falta de implicación ou do centro». Desde Asperga detectan que moitas veces no colexio ou instituto non gusta a axuda externa, hai certa reserva a que un especialista alleo ao sistema oficial axude, aínda que tamén recoñece que se deron moitos pasos, xa non con respecto a fai quince anos, senón de cinco anos para aquí». Por suposto, o outro gran problema que ven é a falta de recursos: «Non só necesítanse máis PT ou AL [especialistas en audición e linguaxe] senón tamén outros profesionais, desde terapeutas ocupacionais a mediadores de comunicación ou integradores sociais».

A outra cuestión que sempre vai unida ao tratamento dos alumnos con NEE é a diferenza colexio público-privado. En Asperga non creen que exista, máis aló de que a escola pública debe aceptar o convenio que ten a asociación coa Xunta, pero unha cousa é escoitar ao especialista e outra facer o que lle aconsella. «Dependemos moito do profesor», repite Santiso.

En canto a ese mito de que nos colexios concertados non hai nenos con NEE, María José Mansilla, presidenta da súa federación de Anpas (Congapa) lembra que os dous colexios de Galicia que teñen máis estudantes con apoio son dous de Escolas Católicas: Grande Obra de Atocha e Fundación Santa Margarida, ambos na Coruña. E iso que son o 21 % dos centros e teñen ao 28 % dos alumnos. Ademais, destaca Mansilla que «nos convenios coa Xunta os PT, AL, orientadores e coidadores non se consideran a maiores do resto do profesorado», e non toda a adquisición do material ten subvención.

Seguinte
« Prev Post
Anterior
Next Post »