Howard Gardner: “Unha mala persoa non chega nunca a ser bo profesional”

Howard Gardner, neurocientífico; autor da teoría das intelixencias múltiples

Aprender é o único antídoto contra a vellez e eu tómoo cada día en Harvard cos meus alumnos. É parvo clasificar aos humanos en listos e parvos, porque cada un de nós é único e inclasificable. Podes vivir sen filosofía, pero peor. Son flamante honoris causa en Pedagoxía pola Ramon Llull


La Vanguardia


Únicos
Ningunha persoa é mellor nin peor que outra. Nin tampouco igual a outra. O que nos fai humanos é que cada un de nós é único. Así que ría, coa neurociencia, de quen diga que alguén é máis listo que outro: listo para que? Calquera talento non é senón capacidade de adaptación á contorna: intelixencia. Por iso, Gardner sostén que hai máis dunha. E aí non acaba a nosa diversidade: cada cultura e cada persoa entende esa teoría –tódalas teorías– á súa maneira. Maneira, ademais, que varía coa idade: canto máis envelleces, máis difícil resúltache adaptar a túa vida ás novas ideas e menos adaptalas comodamente ao teu modo de vivir sen varialo. Por iso, crer saber envellece e querer saber rexuvenece.

Por que cuestiona que a intelixencia é o que miden os tests?
Porque eu son un científico e fago experimentos e, cando mido a intelixencia das persoas, descubro que algunhas son moi boas solucionando problemas pero malas explicándoos. E a outras lles pasa o contrario.

E se hai persoas diversas é porque tamén ten que haber diversos talentos?
Por iso dediquei 400 páxinas a describir sete tipos de intelixencia: lingüística, lóxico-matemática, musical, espacial, cinético-corporal, interpersoal e intrapersonal.

E por que non moitas máis: a culinaria ou a mística ou a teatral ou a ecolóxica?
Porque non cumpren os requisitos que si cumpren esas. E espero acabar demostrando que ademais hai unha intelixencia naturalista, outra pedagóxica e outra existencial para expornos preguntas transcendentes. Pero non máis.

Hoxe os colexios xa expoñen os seus programas segundo esas intelixencias múltiples.
E eu non me dirixía aos pedagogos, pero foron eles os primeiros que adoptaron as miñas teorías.

Por que?
Porque comprobaban cada día nas aulas que as categorías de parvo ou listo non cobren a diversidade do talento humano. E, por tanto, que os tests de intelixencia non miden realmente as nosas capacidades, senón só a de resolvelos.

A súa teoría, ademais, era cómoda para consolar a nenos con malas notas e aos seus papás.
Abusouse dela ao principio porque non se comprendeu ben. En Australia, a administración manipulouna para explicar que había grupos étnicos que tiñan intelixencias diferentes doutros.

Que perigo!
Nese punto, empecei tamén a preguntarme pola ética da intelixencia e por que persoas consideradas triunfadoras e xeniais na política, as finanzas, a ciencia, o medicamento ou outros campos facían cousas malas para todos e, a miúdo, nin sequera boas para elas mesmas.

Esa xa é unha pregunta filosófica.
Pero eu son un científico e iniciei un experimento en Harvard, o Goodwork Project, para o que entrevistei a máis de 1.200 individuos.

Por que hai excelentes profesionais que son malas persoas?
Descubrimos que non os hai. En realidade, as malas persoas non poden ser profesionais excelentes. Non chegan a selo nunca. Talvez teñan pericia técnica, pero non son excelentes.

A min ocórrenseme algunhas excepcións...
O que comprobamos é que os mellores profesionais son sempre E C E: excelentes, comprometidos e éticos .

Non podes ser excelente como profesional pero un mal bicho como persoa?
Non, porque non alcanzas a excelencia se non vas máis aló de satisfacer o teu ego, a túa ambición ou a túa avaricia . Se non te comprometes, por tanto, con obxectivos que van máis aló das túas necesidades para servir as de todos. E iso esixe ética.

Para facerche rico, a miúdo estorba.
Pero sen principios éticos podes chegar a ser rico, si, ou tecnicamente bo, pero non excelente.

Resulta tranquilizador sabelo.
Hoxe non tanto, porque tamén descubrimos que os mozos aceptan a necesidade de ética, pero non ao iniciar a carreira, porque creen que sen dar cobadazos non triunfarán. Ven a ética como o luxo de quen xa lograron o éxito.

“Señor, faime casto, pero non agora”.
Como san Agustín, en efecto. Outra mirada estreita leva a estudantes e profesionais comodones a ser o que consideramos inerciais, é dicir, a deixarse levar pola inercia social e ir á universidade, porque é o que toca tras a secundaria; e a traballar, porque é o que toca tras a universidade..., pero sen dalo todo nunca.

Sen ilusión, a vida queda en obrigación.
E outros son transaccional é: en clase cumpren o mínimo e só estudan polo título; e despois no seu traballo cumpren o xusto polo soldo, pero sen interesarse de verdade limitan o seu interese e dedicación. E son mediocres en todo.

Non descobren algún día da súa vida algo que lles interese realmente?
Algún non, e é un dos motivos das grandes crises da madurez, cando se dan conta de que non hai unha segunda mocidade. Outra causa é a falta de estudos humanísticos: Filosofía, Literatura, Historia do Pensamento...

Que alegría! Alguén as cre necesarias...
Podes vivir sen filosofía, pero peor. Nun experimento con enxeñeiros do MIT descubrimos que quen non estudaran humanidades, cando chegaban aos 40 e 50, eran máis propensos a sufrir crises e depresións.

Por que?
Porque as enxeñarías e estudos tecnolóxicos acaban dándoche unha sensación de control sobre a túa vida no fondo irreal: só te concentras no que ten solución e nas preguntas con resposta. E durante anos áchalas. Pero, cando coa madurez descobres que en realidade é imposible controlalo todo, che desorientas.

En que país influíu máis a súa teoría das intelixencias múltiples?
En China editaron centos de títulos sobre intelixencias, pero entendéronas ao seu modo: querían que o seu fillo único fose o mellor en todas.

Pois non se trata exactamente diso.
Cada sociedade e persoa entende o que quere entender. Canto maior fasche, máis difícil é adaptar a túa vida a un descubrimento e máis fácil adaptar o descubrimento ao que xa crías que era a vida. Por iso, vou a clase a desaprender de min e aprender dos mozos.


Seguinte
« Prev Post
Anterior
Next Post »