Escola Galega de Saúde para Cidadáns
Escola Galega de Saúde para Cidadáns
Recomendacións de actividade física, sedentarismo e tempo de pantalla para poboación adulta entre 18 e 64 anos

Xente con vida


Consulte ao seu médico antes de comezar un programa de exercicio físico ou de aumentar a intensidade e/ou cantidade de actividade física.

Observacións iniciais
Estas directrices son válidas para todos os adultos sans de 18 a 64 anos de idade, a menos que o seu estado médico aconselle o contrario.

Tamén se poden aplicar aos adultos con certas enfermidades crónicas ou discapacidades cando sexan debidamente avaliados e aconsellados por un profesional da saúde.

As mulleres, durante o embarazo e o puerperio, e as persoas con trastornos cardíacos deberían adoptar precaucións adicionais e pedir asesoramento médico.

Para mellorar e/ou manter a saúde e a condición física é esencial que a maioría dos adultos realicen un programa regular de exercicio que inclúa actividades de resistencia cardiorrespiratoria, fortalecemento muscular, flexibilidade e exercicio neuromotor, máis aló das actividades físicas da vida diaria.

En conxunto, os beneficios da actividade física e do cumprimento das recomendacións anteriores superan os posibles riscos.


As recomendacións que se expoñen a continuación deben alcanzarse progresivamente.
A. Con respecto á resistencia cardiorrespiratoria:
Realizar exercicio físico de tipo cardiorrespiratorio de intensidade moderada, de 30 a 60 minutos/día, polo menos 5 días por semana, para alcanzar un total de polo menos 150 minutos cada semana, ou, un adestramento de exercicio físico cardiorrespiratorio de intensidade igual ou superior a vigorosa-forte**, durante de 20 a 60 minutos/día durante polo menos 3 días á semana, para alcanzar un total de polo menos 75 minutos á semana, ou, unha combinación equivalente de exercicio cardiorrespiratorio de intensidade moderada e vigorosa-forte.

*Actividade física aeróbica de intensidade moderada (de 3 a 5.9 MET-min):Aumenta a sensación de calor e comezas a suar; aumenta tamén o ritmo cardíaco e o respiratorio pero aínda se pode falar sen sentir que falta o aire. Por exemplo: camiñando a paso lixeiro (máis de 6 km/h) ou paseando en bicicleta (16-19 km/h).

**Actividade física aeróbica de intensidade forte-vigorosa (de 6 a 8,7 MET-min): A sensación de calor e suor é máis forte. O ritmo cardíaco é máis elevado e costa máis respirar, polo que resulta difícil falar mentres se practica. Por exemplo, correr ou ir en bicicleta pedaleando rapidamente.

B. Con respecto aos exercicios de fortalecemento muscular


De 2-3 días/semana, os adultos tamén deben realizar exercicios de fortalecemento muscular para cada un dos principais grupos musculares (pernas, coxa, cadeira, tronco, antebrazo e brazo).

C. Con respecto aos exercicios de flexibilidade
Para manter o rango de movemento articular, é necesario realizar unha serie de exercicios de flexibilidade para cada unha das principais articulacións, polo menos de 2 a 3 días por semana. Agora ben, os mellores resultados obtéñense cando os exercicios se realizan a diario.

D. Con respecto á aptitude neuromotora (equilibrio, axilidade, coordinación, marcha)
A eficacia da práctica de exercicio neuromuscular en poboación nova e de mediana idade non se estableceu, pero é moi probable que proporcione numerosos e necesarios beneficios para a saúde nestas idades. Para manter a aptitude neuromuscular recoméndase dedicar de 2 a 3 días á semana e durante 20-30 minutos por sesión, exercicios que impliquen habilidades motoras de aptitude neuromotora: equilibrio, axilidade, coordinación, adestramento propioceptivo, etc.

E. Sedentarismo e tempo de visualización de pantallas
Ademais de facer exercicio con regularidade, tamén se obteñen beneficios para a saúde coa redución do tempo dedicado a actividades sedentarias e tamén ao intercalar períodos de actividade física durante os períodos sedentarios.

Enténdese por comportamento sedentario aquela actividade que implica pouco ou ningún movemento ou actividade física e que teñen un gasto enerxético moi baixo. Exemplos: estar sentado, ver a tele, xogar a videoxogos, ir sentado no coche, utilizar o computador, traballar sentado, etc.


Recoméndase:
Reducir os períodos sedentarios prolongados de máis de 2 horas seguidas, realizando descansos activos, cada ½ hora se fose posible, dando un leve paseo, realizando estiramentos, etc.

Fomentar o transporte activo (andando, en bicicleta,...) limitando o uso de automóbiles para as situacións estritamente necesarias.

Limitar o tempo de pantalla (televisión, tabletas, consolas, teléfonos ou computadores).

Seguinte
« Prev Post
Anterior
Next Post »