Vantaxes educativas de Telegram fronte WhatsApp
Jesús Hernández :: Crea y aprende con Laura


No caso do noso IES, cabe sinalar que temos moitas cuestións organizativas ao redor do seu uso:

Equipos educativos: supuxo unha comodidade para os titores (mesmo para os que se mostraban máis reticentes) ao poder obter información inmediata sobre os seus alumnos sen ter que facilitar o seu número de teléfono a compañeiros que non desexaban.

Equipos de difusión en redes: cando o centro desexaba difundir algunha información nas redes, a parte das canles habituais, empregaba un grupo de voluntarios (docentes, alumnos e familias) que rebotaban as mensaxes en distintas redes.

Canle de Telegram: o centro posúe unha Canle de Telegram para difundir todo tipo de comunicados coas familias sen necesidade de facilitar ningún teléfono nin de crear un chat inabarcable no que a información circula, neste caso, unidireccionalmente, e que serve de complemento á web do centro e ás circulares informativas en formato tradicional de papel (pretendemos reducilas ao estritamente necesario).

Grupos de titoría e/ou áreas: os profesores que o desexan poden crear grupos ou canles cos seus alumnos para a realización de actividades sen necesidade de facilitarlles o seu teléfono.

Equipo directivo: o grupo directivo do centro comunícase de maneira inmediata a través dun grupo, o que facilitou a coordinación e comunicación sen prexuízo doutras maneiras.

Este pasado curso dinamizamos algúns cursos educativos para docentes a través desta ferramenta que logrou, mediante un bo uso, espertar grupos e docentes en algo tan complexo como é manter a implicación en cursos a distancia ao personalizalos.
Seguinte
« Prev Post
Anterior
Next Post »