A tensión xera moito ruído cerebral e afecta a capacidades como a memoria


O prestixioso neurocientífico Tomás Ortiz Alonso, experto en educación, dedicou boa parte da súa vida a desentrañar os misterios do cerebro. Nos próximos 30 anos, confía, a ciencia por fin terá certezas sobre como funciona.
El país


CORENTA ANOS”, responde con entusiasmo imperecedero e coma se falase de días Tomás Ortiz Alonso, médico e psicólogo, cando se lle pregunta canto fai que o cerebro humano é a súa gran paixón. Nacido en Guadalaxara fai 67 anos e catedrático de Psicoloxía Médica na Universidade Complutense de Madrid, é un experto de prestixio internacional que desenvolve programas neuroeducativos en nenos para “activar os mecanismos cerebrais que procesan a información e que permiten construír autoestradas neuronais de aprendizaxe”. Soa complexo, pero Ortiz Alonso explícao sen perder o sorriso cunha imaxe que, ademais de sinxela, é radiante: “A diferenza entre un cerebro que se exercita na escola de forma ordenada, regular e sostida e outro que non o fai é a mesma que existe entre unha árbore vista no outono e na primavera”.

Divorciado e pai de tres fillos (“unha é neurorradióloga en Harvard; outra, experta en neuroeconomía, e o outro, avogado que se prepara para ser xuíz”), Ortiz Alonso dirixe ademais a colección Neurociencia e Psicoloxía que publicará O País a partir do próximo domingo. Corenta títulos sobre os descubrimentos máis recentes que exploran as relacións entre o cerebro e a contorna, os procesos cognitivos e emocionais e a conduta humana. Un anticipo desa compilación é este diálogo, mantido o mediodía dun xoves en Buenos Aires, onde está a desenvolver Visión táctil, un proxecto digno dun escritor de ciencia-ficción, pero con efectos moi reais: tecnoloxía mediante, o programa permite que nenos cegos de nacemento poidan “ler a medio metro” grazas a un sistema que capta información visual e tradúcea a impulsos táctiles.

Cando e por que empezou a interesarlle o cerebro? Estudaba Psicoloxía, pero fascinábame saber como pensamos, cales son as nosas emocións e como iso se reflicte no cerebro. Os coñecementos das teorías psicolóxicas non alcanzaban a responder esas preguntas. Por iso fixen tamén Medicina.

Si tivese que trazar un mapa en grao sumo importante que aprendemos do cerebro nestas décadas, que diría? Antes unha persoa tiña un accidente, perdía a fala e deduciamos que esta podía relacionarse coa zona cerebral onde se producía a lesión. Ese coñecemento era indirecto. Agora temos información directa e en tempo real mentres o cerebro realiza unha función. Ese foi o gran salto. Estamos a conversar e poderiamos ver cales son as áreas que se activan mentres escoitamos ou falamos, mediante unha serie de técnicas de rexistro. A resonancia magnética, por exemplo, permite ver cal é o metabolismo das neuronas cando realizan unha función. A máis do metabolismo suponse que hai máis actividade e iso se correlaciona directamente coas funcións que se executan.

No imaxinario cultural o cerebro parece substituír ao corazón, do que se supuña proviñan virtudes e fraquezas. Hoxe, a neurobioloxía e o inconsciente explícano todo. Que hai de mito e que de realidade? Ao longo da historia, en ocasións transmítese un erro científico porque quen o difundiu inicialmente foi unha gran persoa. Aquí o erro provén da filosofía de Aristóteles. El cría que as funcións cognitivas que nos permiten recibir, seleccionar, almacenar, elaborar e recuperar información ambiental estaban no corazón. Ese erro explica que unha persoa diga: “Quéroche con todo o meu corazón”. Si é así, non lle queres nada e non é curioso que haxa tantos divorcios [ri]. Sucede na cabeza. O corazón non ten ningún sentimento: é un mero receptor dunha estimulación cerebral, asociada a unha emoción. Hoxe coñécense mesmo áreas cerebrais máis implicadas nunha función emotiva que nunha cognitiva. Pero parece que dicirlle a unha moza “quéroche con todo a meu hipotálamo” non pega.

As súas investigacións subliñan a necesidade de exercitar o cerebro dos nenos ordenada e sistematicamente como clave para mellorar a aprendizaxe. Que lugar ocupa o lecer nese modelo? O lecer é unha construción cultural. O cerebro non o entende: sempre está a facer algo. Mesmo no tempo que chamamos “libre”, lemos ou camiñamos ou nos exercitamos… Traballa tamén durante o soño: hai unha parte, o tronco, que debe funcionar para poder respirar. Está probado que si o estimulamos ordenada e sistematicamente e facémolo todos os días con cousas sinxelas (exercicios de equilibrio e de atención, por exemplo), a neuroplasticidad é maior: xéranse novas neuronas nunha estrutura que se chama hipocampo, asociada á memoria. E esas novas conexións vólvense estables, que é o que se require para aprender. Pola contra, cando non o adestramos cústanos retomar o ritmo, como sucede cada luns.

Déixeme defender o descanso. Un ensaio recente, 24/7: Capitalismo tardío e o fin do soño, de Jonathan Crary, denuncia que o capitalismo actual, no seu intento de extraer rendibilidade de todo, vai mesmo polas nosas horas de soño. Como incide durmir pouco na produtividade? Ten efectos nocivos e é un moi mal negocio. Necesitamos cinco ciclos de soño e cada un dura entre 90 e 120 minutos. O ideal é durmir de 7 a 9 horas. Menos perturba a memoria. Nun neno fai que non estea atento; nun adulto afecta a súa concentración e, polo tanto, a súa eficacia. Neses termos, quizá poderiamos acordar que o soño sería o lecer que necesita o cerebro para poder traballar despois a todo ritmo e recuperar a información que adquiriu durante o día. Nenos que descansan ben teñen un bo desenvolvemento madurativo. E pola contra, os pequenos que dormen mal sofren de déficit de atención.

Varía a neuroplasticidad coa idade? A plasticidad é a capacidade que ten o cerebro de aumentar as conexións neuronais como consecuencia da estimulación ambiental. A máis estímulos, máis plasticidad. Ten dúas fases. A primeira é lábil, pouco estable e nada útil. Para que o sexa necesitamos repetir as cousas. Noutras palabras: podemos ouvir 20 idiomas, pero útil é o que practicamos todos os días. Existen xanelas temporais durante as cales se favorece a plasticidad neuronal. As asociadas á idade chámanse “tempos críticos”. Hai períodos na infancia nos que calquera estímulo xera plasticidad neuronal estable. Suponse que podes ser bilingüe si aprendiches os dous idiomas antes do sete anos, porque a túa plasticidade é tan grande que permite mesmo desenvolver as entonaciones coas que fala un nativo. O bilingüismo aumenta a capacidade cerebral ao incrementar a actividade do hemisferio dereito. E iso é importante porque un cerebro multilingüe responde mellor a diversos estímulos en distintas situacións.

A motivación pode salvar o escollo dunha aprendizaxe a destempo? A psicoloxía incide niso. Hai unha plasticidad neuronal moi rápida, asociada a intereses e motivacións. Unha persoa pode aprender a falar rapidamente un idioma, se dependen diso os seus fillos, a súa vida, o seu traballo. Esa motivación é suficientemente alta para aprender calquera cousa a calquera idade. As persoas ás que lles gusta o fútbol, por exemplo, saben enseguida os nomes dos futbolistas do seu equipo e a historia dos seus goles ao detalle. Os intereses primarios aceleran moito os procesos de aprendizaxe e de plasticidad cerebral.

E a sobreexigencia?Afecta a tensión ás nosas habilidades intelectuais? Xera moito ruído cerebral. Imaxina que estás nunha festa e tentas falar cun amigo, pero hai tanto escándalo que nin sequera o ouves. A tensión impide desenvolver capacidades. Inhibe a plasticidad cerebral. É unha enfermidade silenciosa: aumenta unha sustancia chamada cortisol que afecta os receptores do hipocampo, que xa non conseguen de­sarrollar a súa capacidade de memoria, atención e codi­ficación de cousas novas. Como o eliminas? En situacións de relaxación, onde te illaches fisicamente do ruído visual, auditivo, táctil. Sucede tamén coa depresión ou cun trastorno obsesivo compulsivo: son ruídos cognitivos, psicolóxicos, emocionais. Un pensamento que está constantemente intro­duciéndose no que fas, distorsiona e impídeche actuar con calidade.

Nas súas conferencias destaca vostede o papel do xogo. Xogamos pouco os adultos? Dicía Ramón e Cajal en 1923 que “o xogo é unha preparación necesaria para a vida”, que imprime un selo, á vez intelectual e moral. Nel interveñen factores motivacionales, de novidade, de interacción duns con outros, de competitividade, que contribúen ao desenvolvemento nunha época de gran neuroplasticidad. A máis novidade, o cerebro capta información a máis velocidade e arquívaa moito mellor. A pregunta é por que os adultos non seguimos xogando. Perdemos esa capacidade? É unha gran pregunta e sucede en todas as culturas. Antes da Revolución Industrial, o alumno aprendía dunha forma práctica e utilizaba máis o xogo que nós. É dicir, o pintor ensinaba pintando. Iso contribuía a desenvolver máis o xogo ao longo da vida. Na nosa sociedade, a memoria e o coñecemento están asociados aos sistemas educativos. Con xogos tardaríase máis tempo e hoxe a rapidez é un valor.

Como relaciona a necesidade de repetir para aprender co concepto estrela desta época: a creatividade? Hai moitas teorías. Eu creo que o mellor chiste nunha conferencia é o que ensaiaches moitas veces. O cerebro non imaxina cousas da nada. Creativo é quen desde unha sistematización de información desenvolve algo distinto. Pero a partir dunha estrutura moi documentada. Déronse casos nos que a idea chega en estado de repouso, sen ningún tipo de estímulos. Alguén viña buscando unha resposta que xorde de súpeto; pero antes dese momento houbo moito traballo estrutural, ordenado e sistematizado. Non foi espontáneo.

Distintos best sellers promocionan a “intelixencia emocional”, asociada á posibilidade de dirixir con éxito o sensitivo. Que opinión lle merece? É un enfoque máis psicolóxico, pero son crítico. Desde a neurociencia é pouco consistente. As respostas emocionais son previas a calquera proceso cognitivo, co cal sería difícil modificalas. Se ti ves unha araña, enseguida te retiras. Se empezas a pensar que é unha araña, pícache. Despois si, viría unha resposta cognitiva: “Era unha araña”. Poderíase falar dunha terapia para identificar a araña. Pero o que non sabemos é como, identificándoa, a túa resposta sería non retirarte.

Somos escravos das nosas emocións entón? Moito. A neurociencia achégase máis ao coñecemento de como se producen as emocións que a terapias concretas. Iso non quere dicir que non podamos usar ese coñecemento científico para tentar algunhas cousas…

Cónteme. Si é verdade que a resposta emocional é inmediata e, á vez, que para ter unha plasticidad cerebral eficiente necesítanse moitos estímulos ordenados e ao longo do día e todos os días, é moi difícil facer unha terapia. Pero hai unha técnica coa que si se consegue esa resposta: o sorriso. O sorriso é un proceso emocional positivo que o neno adquire a partir do sorriso da nai e que permanece ao longo da súa vida. Por iso colocamos imaxes de sorrisos nas aulas. De tal forma que, máis nada que levanten a cabeza cando vexan ao profesor, sempre as verán. Xeran automaticamente unha resposta positiva, distinta á que obterías xunto a persoas tristes ou agresivas.

Rende a empatía no mundo corporativo? A xente feliz produce máis e mellor? Si. Porque o seguinte coñecemento que nos ofrece a neurociencia é que as situacións teñen unha representatividade no corpo. Hai un devandito en latín: “Mens sana in corpore sano”. Eu creo que é ao revés. Na medida en que te atopas ben fisicamente prodúcense estímulos que benefician a saúde da túa mente. Iso sería o que a neurociencia achega: ir do simple ao complexo. Sabemos, por exemplo, que si uno non está ben hidratado, diminúe a súa atención. Hidratarse cinco minutos antes dunha clase non custa nada e rende moito. Si ti tes o corpo san, recibes sorrisos, traballas nun ambiente agradable, sen frío, nin calor, nin odio, nin agresión, o teu cerebro funciona mellor que nun sitio onde sentes hostilidade ambiental, emocional ou de calquera outro tipo.

Entender máis a química cerebral xerou a sensación de que existe unha pastilla para resolver calquera déficit. Cales son os riscos desa mirada? Os fármacos serven para regular sustancias que o cerebro non ten ou perdeu e que son necesarias. Non desenvolven unha función, permiten que poidas realizala. Atácase un aspecto do problema, pero non se resolve a parte psíquica que require terapias para recuperar as funcións. A axuda farmacolóxica diminúe o nivel de sufrimento, pero si o problema que o ocasiona subsiste, alí queda. Non hai un medicamento que mágicamente devolva a memoria. Tampouco pastillas da felicidade.

A súa presenza en Arxentina relaciónase con algunha investigación? Traballo nun programa que veño desenvolvendo en España desde fai 20 anos e que aspiramos a profundar aquí cun acordo coa Secretaría de Nenez, Adolescencia e Familia. Chámase Visión táctil e consiste en lograr que nenos cegos de nacemento poidan ler a distancia.

Como? Mediante unha microcámara que o neno usa nunhas lentes parecidas ás de 3D. O sistema capta a información visual a medio metro, unha letra por exemplo, e transmítea a través de bluetooth a un dispositivo que xera impulsos táctiles que el percibe na man, onde aparece globalmente a letra en milisegundos. Esa sorte de “imaxe” táctil da letra transmítese ao cerebro, que a recoñece como tal. É un proceso de aprendizaxe. Fixemos investigacións en adultos, pero avánzase máis lentamente.

A tecnoloxía auspicia a outra vedette: a intelixencia artificial. Confésolle que sento certo rexeitamento: soa a Victor  Frankenstein, tratando de armar unha criatura ao seu xeito. Non son experto en intelixencia artificial e, aínda que entendo a súa escozor, creo que no ámbito da neurociencia, os robots ou programas específicos axudarannos a mellorar moitísimo cerebros que estean lesionados. Poderemos actuar sobre a capacidade de reestruturación deses cerebros ou con desenvolvementos asociados á memoria, de forma máis interactiva.

Que nos falta coñecer do cerebro que vai cambialo todo? Algo moi sinxelo: como funciona. Só temos pistas. Que dispara o autismo, por exemplo? Non sabemos. Si, que hai unha área do cerebro autista que en aparencia non ten neuronas en espello, que son as células capaces de percibir a imaxe emocional doutra persoa. Ou dilucidar por que a xente namórase ou deixa de quererse. Sabemos que cando unha persoa namórase hai un cambio hormonal: certas áreas límbicas acéndense e teñen unha actividade tan potente que inhibe as áreas perceptivas. O namorado cambia a impresión que ten sobre o outro. “O amor é cego”, di o refrán. Debe ser un mecanismo moi simple que xera miles de conexións, actividades e interaccións, pero aínda non o coñecemos. O bosque non nos deixa ver o que hai detrás. Avanzamos, pero probablemente necesitemos mirar o cerebro desde arriba, mirar o bosque máis desde o alto, para identificar que hai e como se conecta. Nos próximos 30 anos, seguramente resolveremos o enigma. 
Seguinte
« Prev Post
Anterior
Next Post »