A disciplina mellora os resultados académicos máis que o número de alumnos por aula


Pérdese o 20% da clase pondo orde.

El mundo


Nin o tamaño da clase, nin o número de computadores por aula, nin sequera as actividades extraescolares inflúen na mellora dos resultados dos alumnos españois en desvantaxe socioeconómica. A cambio afecta -e en moi elevada proporción- o clima de disciplina que se alcanza na aula. Dio un estudo que publicou a Organización para a Cooperación e o Desenvolvemento Económicos(OCDE) a partir dos datos do último informe PISA.

A investigación, á que tivo acceso O MUNDO, partía do feito de que os estudantes das familias máis pobres tenden a obter moi baixos resultados nas probas de Matemáticas, Comprensión Lectora e Ciencias que se realizan aos alumnos de 15 anos de 70 países. Que factores axudaríanlles a sacar notas máis elevadas?

A OCDE observou que moitos países -entre eles España- melloraron os seus resultados na última década. A proporción de estudantes españois en desvantaxe socioeconómica que desafiaron ao seu destino e, a pesar de todas as dificultades, alcanzaron o nivel 3 (o intermedio) en PISA subiu do 17% rexistrado en 2006 a un 25% en 2015. Incrementos moi grandes rexistráronse tamén en AlemañaPortugal ou Xapón. Este tipo de alumnado prolifera, segundo o ranking da OCDE, nos países asiáticos e Canadá, pero escasea en TurquíaMéxico ou Chile. Por que?

Os investigadores acharon que o 30% da mellora destes resultados explícase por un bo clima disciplinario. Estes alumnos aos que chama «resilientes» «acoden a escolas cun clima escolar positivo onde os estudantes e profesores traballan xuntos nunha contorna ordenada onde non se chega tarde nin se falta a clase». A cambio, os recursos materiais só explican un 10% da variación, segundo detalla o analista da OCDE Francesco Avvisati, un dos autores do estudo.

En España, engade, non se atopou correlación entre a tamaño da aula e os resultados obtidos. Tampouco afectan as extraescolares impartidas nin a cantidade de computadores que se poñan en clase. Si inflúen, para ben, que os profesores non sexan interinos e teñan un proxecto continuado na escola e que os directores teñan capacidade de liderado. Por que os estudantes españois máis necesitados melloraron tanto? Avvisati responde que «o número de alumnos que perderon días de clase ou chegaron tarde se reduciu de forma significativa entre 2012 e 2015».

«Cando hai pouca disciplina na aula e os profesores non teñen suficientes habilidades para xestionalo, os estudantes perden as oportunidades de aprendizaxe que necesitan. De cada hora de clase, por exemplo, só unha fracción de tempo é dedicada realmente á aprendizaxe. Despois duns anos, esas diferenzas poden crear unha brecha substancial entre os estudantes. Os alumnos en desvantaxe non teñen recursos para compensar esta perda», explica Avvisati.

As conclusións da OCDE van na mesma liña dun estudo publicado recentemente por Francisco López Rupérez, director de a Cátedra de Políticas Educativas da Universidade Camilo José Cela, que di que o esforzo, a autodisciplina ou o autocontrol son as claves do éxito. López Rupérez lembra o traballo realizado por Aletta Grisay en 64 escolas de Bélxica no que se constatou que o alumnado en desvantaxe social obtiña boas notas sobre todo nos centros que actuaban «con man de ferro en luva de seda», con profesores esixentes nas súas expectativas. «Eses nenos que, polas súas circunstancias familiares, son os que máis necesitan da escola, non poden ser abandonados pola institución ás súas propias posibilidades. Necesitan ser guiados, encadrados, controlados firmemente no seu traballo escolar».

Os profesores españois de Secundaria aseguran que perden máis do 20% do tempo de cada sesión tratando de pór orde na aula. Os alumnos non atenden ás súas indicacións. Hai ruído e falta de orde. Os estudantes non poden traballar ben e non se pon á tarefa até 10 minutos despois de comezada a clase, que agora dura só 45 minutos.

Este é un dos grandes problemas da escola española, máis aló do debate sobre a Relixión ou a titularidade dos centros educativos. Na media doutros países o caos e a falta de atención son menores, aínda que tamén preocupantes: o 13% do tempo de clase malgástase tentando que os alumnos deixen de armar alboroto.

Os datos proceden do informe TALIS 2013 e cítaos o analista da OCDE Francisco Avvisati, que di que manter a disciplina é o que máis lles custa aos profesores novatos. Por iso non é casual que o estudo atope que os resultados dos alumnos desfavorecidos melloran naquelas escolas onde os profesores levan máis tempo e hai poucos interinos.

Que poden facer as autoridades educativas? «Os educadores, os líderes das escolas e os encargados das políticas educativas poden mellorar o clima escolar con desenvolvemento profesional para os profesores que lles axude a facer un uso máis efectivo das horas lectivas».

«Ter profesores experimentados e motivados é máis importante que ter unha clase con poucos alumnos. Nalgúns países, de feito, as escolas con aulas de tamaño reducido terminan atraendo a unha elevada porcentaxe de profesores inexpertos e pouco cualificados», recalca o autor do traballo titulado Que poden facer as escolas e os países para axudar aos alumnos desfavorecidos a ter éxito en PISA?

Engade que, no caso concreto de España, tamén o ambiente escolar é mellor en «escolas que teñen poucos profesores con contratos fixos e máis experiencia».

Avvisati expón, así mesmo, «intervencións que axuden a construír unha relación máis forte e sincera cos pais e os nenos». Cita o caso de varias escolas francesas situadas en barrios desfavorecidos que empezaron a organizar encontros informais coas familias. «Serviu para reducir os malos comportamentos e mellorar o clima da clase, non só entre os alumnos senón tamén entre os pais que participaron nas charlas».
Seguinte
« Prev Post
Anterior
Next Post »