Test de Harris e a lateralidade cruzadaTest de Harris


O Test de Dominancia Lateral de Harris ten como obxectivo determinar a dominancia lateral, ou preferencia de utilización ao lado esquerdo ou dereito do corpo, de modo que se poida determinar unha lateralidad dereita, esquerda, cruzada, incompleta, ambidextra ou mesmo contrariada.

Trátase dunha proba de aplicación individual, a partir dos 6 anos de idade e cun tempo de aplicación de entre 10 e 15 minutos.


Eficiencia manual en nenos de 5  a 10 anosQue é a lateralidade cruzada?
A lateralidade, explicada dun modo sinxelo, é a preferencia que mostran a maioría dos seres humanos por unha banda do seu propio corpo.

Os nenos deben construír ben a lateralidade para ter un punto referencial espazo-temporal. Esta referencia é importante para automatizar as aprendizaxes básicas, para organizarme interiormente e para organizar todo o que me rodea.

O desexable é que ofrezan unha dominancia no mesmo lado (ollo, man, pé, ouvido), xa sexa ao lado dereito ou ao lado esquerdo (zurdo)  é dicir ter unha lateralidad homoxénea. Si isto non ocorre así dicimos que ten lateralidad cruzada.

No alumnado con lateralidade cruzada, ollo-man sobre todo, destro de man e zurdo de ollo ou ao contrario observánse dificultades nos procesos lectores e escritores asociadas a un menor dominio viso-espacial.

Posibles consecuencias que poden ter algunha relación coa lateralidade cruzada
  • Dificultade na automatización da lectura, escritura e cálculo.
  • Inversións na lectura e na escritura de números e letras.
  • Erros ao ler.
  • Substitucións dunhas letras por outras.
  • Dificultades cos conceptos básicos matemáticos.
  • Desorientación espacial e temporal.
  • Torpeza psicomotriz e faltos de ritmo.Seguinte
« Prev Post
Anterior
Next Post »