Massimo Recalcati. A hora de clase


Este psicanalista, ensaísta e profesor italiano analiza no seu último libro publicado en España a crise que atravesa a escola como institución

"Rompeuse o pacto xeracional; os pais e os profesores xa non traballan xuntos na educación dos mozos"
El mundo


Massimo Recalcati (Milán, 1959) considéraselle en Italia unha especie de rock star da psicanálise. Ensaísta mediático e profesor en varias universidades, dedícase a analizar os males da hipermodernidade. En A hora de clase, que acaba de publicar Anagrama, reflexiona sobre o papel da educación nunha sociedade na que se diluíu a autoridade paterna e, por extensión, a do profesor. A diferenza do que ocorría na xeración do 68, os mozos xa non teñen que rebelarse contra os seus proxenitores -nin matar, como Edipo, ao pai- porque os teñen ao seu lado, convertidos en compañeiros de xogos. «O mestre está cada vez máis só e humillado», sostén Recalcati, que reivindica a figura do docente que esperta no alumno a paixón polo coñecemento.

En que se diferencia o mestre actual do de xeracións anteriores?
O feito novo é que se rompeu o pacto xeracional e isto incidiu no discurso educativo. Os pais e os profesores xa non traballan xuntos na educación dos mozos. Os pais máis ben son os aliados dos fillos contra os profesores. É un cambio inaudito: os pais, no canto de apoiar o traballo dos profesores, convertéronse en sindicalistas dos seus propios fillos. Para Freud existía un vínculo espiritual entre pais e docentes. Hoxe, este vínculo desfíxose. Cando un profesor asume a responsabilidade de suspender a un alumno ou iniciar un procedemento disciplinario, as familias mírano con sospeita. Pregúntanse: Non estará a abusar da súa posición de poder? Non estará infravalorando a calidade do noso fillo?

Que opina da folga contra os deberes que promoveron en España varias asociacións de pais?
É o signo desa ruptura: reivindicar a liberdade dos fillos significa negar a función educativa da escola. É un vento anti-institucional que atravesa o noso tempo. Descualificar a escola é descualificar a dimensión colectiva da vida. O neno é o rei da familia; todo debe ser sometido ás súas esixencias. 

É unha metamorfose antropolóxica; xa non é o fillo o que ten que facer contas coa realidade, senón que é a realidade a que ten que plasmarse segundo o capricho do fillo.

Como pode o profesor, cando está sistematicamente cuestionado, incentivar as ganas de aprender dos seus estudantes?
Hai unha profunda soidade do profesor. Xa non son os estudantes os que esperan en fila a ser triturados polo sistema, como contaba The Wall de Pink Floyd. Agora son os profesores os que son consumidos polo dispositivo escolástico! A única forma de resistir é non perder o desexo polo que se ensina. E facer equipo con outros profesores, para sentirse menos só.

España terá outra lei educativa. A LOMCE apenas fala dos docentes. Axudaría para darlles máis recoñecemento que a nova norma contemplase incentivos económicos para os mellores mestres?
En Italia a humillación económica e social dos profesores chegou ao límite no ventenio berlusconiano. O ministro de Economía dixo que a cultura non se come. Un país que non ten sentido do futuro, que non pensa a longo prazo, non inviste na súa escola nin nos seus profesores. Investir na escola é investir no futuro.

No seu libro di que os estudantes de hoxe queren ser autónomos, pero a «crise estrutural do sistema capitalista» provócalles «unha dependencia sintomática». Antes era máis fácil porque, si estudaban e esforzábanse, era moi probable que prosperasen na vida. Agora esa premisa xa non serve.
A cultura é a única vacina que pode salvar a vida dos nosos fillos fronte ao risco da disipación e a violencia. Dicíao Pasolini ao comezo dos 70: é o baleiro de cultura o que xera o desexo da morte. A droga, o alcol, a violencia, a dependencia de internet, o illamento, a anorexia... son manifestacións deste baleiro. Esta debería ser a primeira función preventiva da escola: onde hai cultura hai desexo de vida e non de morte.

Hai aprendizaxe sen esforzo?
Non. A aprendizaxe non é Twitter. Esixe o longo tempo do pensamento. No estudo necesítase constancia, dedicación, empeño. E, con todo, a beleza do estudo consiste na experiencia da constante apertura a novos mundos. Dáse unha emoción no aprender. O bo profesor non considera ao alumno como unha cabeza baleira que hai que encher, senón como un lume que hai que acender.

Cal é o sentido da verdade nun mundo no que un home que mente chega a presidente de EEUU?
A liña Berlusconi-Trump é sintomática da declinación perversa do poder na idade hipermoderna. Na perversión xa non hai ideais, razóns, impulso colectivo, valores... A única forma posible da lei é a ausencia da lei. Trump pode mentir sen pudor porque, ao non ter ningunha relación coa realidade, non ten sentido de culpa fronte ás súas propias mentiras.

Explica no seu libro que a crise da escola coincidiu coa crise da palabra.
Hoxe todo o mundo fala demasiado. Pero poucos asumen as consecuencias das súas palabras. A palabra circula baleirada do seu significado. A cultura restitúe dignidade á palabra, custodia o seu segredo e a súa forza.

Que consecuencia vai ter a perda das Humanidades na escola?
Un dos síntomas máis evidentes da escola contemporánea é que subordinou a propia lingua e as súas raíces humanísticas á linguaxe economicista empresarial. O mito da produción e do rendemento proxecta a súa sombra sobre a nosa escola. Non debería ser precisamente a escola a que permita un tempo improductivo que sexa fecundo? Non é o colexio o lugar onde se pode dedicar toda unha tarde a estudar e ler xuntos unha poesía, onde o tempo se emancipe do pesadelo da produtividade?

Para que serve aprender de memoria?
Eu pensaba, cando era novo e indisciplinado, que non servía para nada. En cambio, Daniel Pennac subliña un aspecto da memorización que eu descoidara. Trátase de mergullar aos nosos fillos no gran río da linguaxe. É unha experiencia de recuperación da nosa procedencia. Por iso sempre escoito, cunha mestura de envexa e admiración, a amigos que nas nosas festas recitan poesías que aprenderon de memoria sendo nenos...

Que explicación psicoanalítica atopa no feito de que vostede, do mesmo xeito que Pennac, fóra un mal estudante e, en cambio, converteuse cos anos nun fervente defensor da importancia da escola?

Xeralmente, os psicanalistas ocúpanse de causas perdidas porque o foron eles previamente. Saben, por tanto, bastante ben que significa ser unha causa perdida. Só por este motivo poden axudar ás persoas que se perderon a volver empezar. Gran parte da nosa vida está determinada polos encontros que temos. Eu tiven algúns malos encontros ao comezo da miña vida. Pero tamén bos encontros. Aqueles que souberon deixar pegada realmente. Non é seica este o significado máis precioso de ensinar, deixar pegada en quen  aprende?

Seguinte
« Prev Post
Anterior
Next Post »