Aula aberta de ARASAAC
Que é?

Aula Aberta de ARASAAC é un repositorio de contidos de calidade relativos á Comunicación Aumentativa e Alternativa (CAA), no que calquera profesional ou familia  pode formarse libremente en todo o referente a documentos, ferramentas de software libre e recursos que utilizan pictogramas de ARASAAC.

Para acceder a esta aula, non é necesario rexistrarse como usuario  e non hai que seguir unha temporalización establecida. O importante é que cada persoa se forme naqueles temas do seu interese, seguindo o seu propio ritmo de aprendizaxe e atendendo ás súas necesidades formativas en cada momento.

Cales son os obxectivos?
  1. Ofrecer titoriais e videotitoriais que expliquen o funcionamento dos diferentes programas, aplicacións e ferramentas que utilizan os recursos de ARASAAC, así como  os distintos materiais que se poden elaborar ou adaptar a partir da súa utilización.
  2. Presentar exemplos de materiais elaborados polos propios usuarios do portal, organizados por contidos da área de linguaxe, da comunicación e doutras áreas curriculares adaptadas.
  3. Dar a coñecer diferentes documentos de referencia en Comunicación Aumentativa e Alternativa (CAA)elaborados por prestixiosos profesionais e institucións.
  4. Ampliar os contidos de a canle de Youtube de ARASAAC con a incorporación de novos videotutoriales.
  5. Incorporar contidos de calidade no ámbito da CAA achegados por prestixiosos profesionais de diferentes ámbitos, que complementen os contidos elaborados polo equipo de ARASAAC.
Onde se enmarca?

A Aula Aberta de ARASAAC enmárcase dentro do Plan de Actuacións de ARASAAC, proxecto financiado por o Departamento de Educación, Cultura e Deporte do Goberno de Aragón  e coordinado por a Dirección Xeral de Innovación, Equidad e Participación de devandito departamento.


Aula aberta de ARASAAC
Seguinte
« Prev Post
Anterior
Next Post »