Guías: Protocolo de detección, orientacións e estratexias para traballar con alumnado con TDAH
educastur


Guía para orientadoras e orientadores

Unha primeira parte dirixida fundamentalmente a profesionais da orientación educativa, na que se describen amplamente os procedementos para a detección temperá, a avaliación e a intervención educativa cos alumnos e alumnas con TDAH, e proporciónanse diversas ferramentas para levar a cabo este labor.


Guía para profesorado

E unha segunda parte dirixida ao profesorado en xeral, na que se facilitan orientacións e estratexias que permiten axustar a atención ás necesidades educativas que presenta este alumnado.

A guía dedica un lugar destacado ás adaptacións necesarias no proceso de avaliación. Tamén se tratan aspectos esenciais a ter en conta para facilitar a colaboración entre a familia e o centro educativo.


Acceso ás publicacións
Seguinte
« Prev Post
Anterior
Next Post »