Guía de actuacións nos centros docentes nos supostos nos que os proxenitores do alumnado menor non convivan
Junta de Castilla y León


Esta guía pretende facilitar as actuacións dos centros sostidos con fondos públicos marcando as pautas de actuación que estes deben realizar nos supostos nos que os proxenitores do alumnado menor non convivan no mesmo domicilio ben por estar divorciados, separados, exista nulidade matrimonial, etc. Aplícase tamén nos casos en que os proxenitores finalicen ou disolvan unha unión de feito.

Hai que considerar que con carácter xeral, os proxenitores conservan a patria potestade respecto dos seus fillos o que implica que teñen unha serie de deberes e dereitos en relación ao seu coidado. Estes dereitos e deberes están recollidos fundamentalmente no Código Civil.
Seguinte
« Prev Post
Anterior
Next Post »