A escola dos animais


A importancia de valorar as diferenzas.

A escola dos animais do educador o Dr. R.H. Reeves
Unha  vez, hai moito tempo, os animais decidiron que tiñan que facer algo heroico para facer fronte aos problemas do "novo mundo".

Por iso é polo que decidiron abrir unha escola. Adoptaron un currículo activo cuxas materias comprendían as de correr, gabear, nadar e voar. Co fin de facer máis fácil a administración do currículo, decidiuse que todos os animais deberían por igual tomar todas as materias.

O pato era un excelente alumno en natación, por certo mellor que o seu mestre, no entanto, as súas notas en escalada eran apenas de pase e os adiantos que mostraba en carreiras era moi deficiente. Por mor disto tiña que quedar na escola  despois das horas de clase regulares para practicar na materia de carreiras e deixar de lado a natación. Así pasou o tempo, até que as súas patas fóronse magoando, de modo tal que acabou  tendo resultados mediocres en natación tamén. En xeral, a súa media xeral era aceptable, por iso é polo que ninguén se preocupase por isto, a excepción do pato.

O coello comezou sendo un dos mellores na materia de carreiras, pero ao pouco tempo tivo un “shock” nervioso  como consecuencia das clases de natación.

O esquío era excelente en escalada, até que desenvolveu unha frustración grave na clase de voar, xa que o mestre esixiulle comezar a escalada de abaixo cara arriba no canto de arriba cara abaixo. Igualmente  e como consecuencia do anterior, desenvolveu  unhas dores musculares tales, debidos ao esforzo realizado que acabou sacando un sete en escalada e un seis  en carreiras.

A aguia era o alumno problema na escola e tívoselle que disciplinar severamente, na clase de escalada era o mellor de todos, do mesmo xeito que en subir ás árbores, pero sempre se aferrou en facelo a súa maneira.

Ao final do ano escolar, unha anguía, que nadaba moi ben e que corría, escalaba e voaba medianamente foi a que sacou a mellor media e nomeóuselle como o mellor estudante do ano.

Os cans da pradaría, non quixeron asistir a esta escola e lanzaron unha queixa  en contra da regulamentación de impostos, xa que as autoridades educativas non querían incluír no currículo as materias de cavar e  facer covas.  Eles encomendaron o ensino dos seus fillos a un teixugo  e posteriormente uníronse coas marmotas e os topos para abrir unha escola privada, a que tivo un gran éxito.


Seguinte
« Prev Post
Anterior
Next Post »