Os colexios máis innovadores de España: isto é o que están a facer 114 escolas


O 'Informe España 2016' presenta un mapa xeral da innovación educativa que xurdiu durante os últimos anos e que, aínda desestructurada, é un sopro de aire fresco.El confidencial


O de innovación educativa é un concepto que soa moi ben pero que non sempre resulta fácil delimitar. Os cambios prodúcense a moitos niveis, desde as leis educativas até pequenos cambios de dinámica nas aulas. Por iso é polo que para entender que está a ocorrer en España neste preciso momento, sexa moi útil o decálogo das escolas innovadoras que o profesor de Sociología da Educación Xavier Martínez-Celorrio elaborou para o 'Informe España 2016', que funciona como guía para desenvolverse neste novo panorama.

“Nos últimos anos, está a formarse unha onda de cambio educativo en España desde determinadas escolas e colectivos de profesores que se atreveron a transformar e superar o modelo pedagóxico tradicional”, sinala o autor. Este presenta unha listaxe de 114 escolas innovadoras (“non un 'ranking”, matiza) que tenta trazar un posible mapa do cambio educativo español, desde Amara Berri até Nova Escola 21 pasando polo Horizonte 2020 de as xesuítas de Cataluña. Gran parte deste movemento, explica ao Confidencial Martínez-Celorrio, comezou nesta última comunidade, onde moitos centros públicos e concertados propuxeron proxectos que pouco teñen que ver coa educación tradicional.

 “Trátase dunha onda de cambio xenuína que vén desde abaixo, parte de contextos moi locais e é o resultado creativo dunha profunda reflexión superadora da paradigma escolar tradicional, rescatando o espírito da Escola Nova de principios do século XX para actualizalo en pleno século XXI”, engade o autor. Leste utiliza o termo 'primavera pedagóxica' para referirse a esta “onda de cambio irradiada por toda España pero aínda desarticulada”.

A Administración, engade, tampouco fixo moito por que se visibilice esta substitución xeracional por parte dun novo profesorado que se formou na Logse, conecta ben coas familias novas e aínda non sufriu o desencanto que padeceron outros docentes. “O importante é que as escolas demostraron maior capacidade de transformación que as propias leis”, matiza o profesor. “A Lomce morrerá, pero estes proxectos viñeron para quedar”. Cales son os 10 puntos que os distinguen?


1. Reestruturación escolar xenuína

Os colexios e institutos da lista aproveitaron a autonomía escolar para transformar organizacións, metodoloxías e relacións co alumnado. O cambio non veu imposto desde as administracións, senón que se produciu desde abaixo: “Moitas destas escolas son de recente creación e xa naceron cun grupo cohesionado de profesores ao redor dun mesmo proxecto”, sinala Martínez-Celorrio. Xurdiron, engade, do “convencemento por parte do profesorado de que o modelo que seguiron é insatisfactorio e necesitábase un revulsivo”.


2. Centralidade do alumno

É un mantra que se repite en todos os proxectos de innovación educativa: o protagonista non debe ser o profesor, senón o alumno. O profesor lembra que un dos problemas do noso sistema educativo é “a inestabilidade do profesorado e dos persoais, hai demasiada mobilidade, polo que non se configuraron equipos afíns que compartan paradigmas e modelos”. É moito máis fácil, por tanto, que estes proxectos se configuren ao redor de grupos de profesores que creen na mesma idea e non a partir da “reciclaxe de profesores da vella escola, máis afeitos ao libro de texto, que son quen máis se resisten a estes cambios”.


3. Aprendizaxe por proxectos

Martínez-Celorrio considérao como “a metodoloxía estrela que se redescubriu —é algo antigo—, quizá a punta do iceberg”. Aínda que moitos colexios xesuítas léveno a cabo —tamén algúns colexios finlandeses—, non se trata da única proposta que está a cambiar a forma de facer as cousas, neste caso, superando as restricións do currículo tradicional e dos libros de texto. “O que caracteriza a esta onda de cambio educativo en España é, sobre todo, a pluralidade de metodoloxías”, explica o profesor. “Aínda que esta sexa quizá a que máis destaca e chame a atención do profesorado”.


4. Avaliación formativa

A Lomce obrigaba, entre outras cousas, a reintroducir notas numéricas nos expedientes académicos. Moitas propostas rexeitaron este sistema tentando que a avaliación non sexa unha mera cualificación, senón que tamén sirva de aprendizaxe para o estudante analizando outras calidades. “É fundamental porque rompe cunha cultura latina moi afeita utilizar a avaliación para seleccionar, non valora o erro ou a equivocación como fonte de aprendizaxe”, explica Martínez-Celorrio. “É máis competencial, máis global e complexa, máis enriquecedora”.


5. Cambio de estrutura de tempo e espazos

'Tirar os muros das aulas' converteuse en case un slogan destas novas propostas, pero o profesor catalán lembra que se remonta a moito tempo atrás, tanto a propostas como Amara Berri no País Vasco como outros centros como o galego O Pelouro ou o estremeño Miralvalle. “Foron precursores da alternativa pedagóxica xa desde o tardofranquismo, algo que alimentou aos movementos de renovación pedagóxica”. Estas propostas mantivéronse como referencia ao longo das décadas.


6. Diversidade de idades nas aulas

Moitos colexios rurais víronse obrigados ao longo das décadas a xuntar nas súas aulas a estudantes de distintas idades, unha característica que teñen en común con moitos destes centros (Elon Musk tamén o implantou en Ad Astra). Como lembra Martínez-Celorrrio, “o da escola rural é un modelo de éxito que funcionou moi ben en España”. Non é raro, por tanto, que representantes do Ministerio de Educación xaponés visiten escolas de Soria ou Ávila. Para o profesor, é un erro que a escola sexa a única institución onde non se pon de acordo distintas idades; nestes centros, os maiores ensinan e axudan aos máis pequenos, o que ten efectos positivos.


7. Implicación de profesorado e familias

Explicabámolo hai pouco: durante as últimas décadas produciuse unha progresiva separación entre docentes e pais, que desconfían mutuamente uns doutros. Nos centros da lista proposta, no entanto, “danse as condicións idóneas entre uns e outros para que se traballe xuntos e os proxectos saian adiante”. O criterio pedagóxico dos pais está moito máis desenvolvido, e eles mesmos son os que promoven os cambios, como ocorreu durante os anos setenta, cando se configurou unha nova escola democrática. Hoxe en día, no entanto, a cultura escolar tradicional baséase “nunha separación entre familias e profesores” alentada desde a Administración.


8. Disolven problemas de convivencia

Martínez-Celorrio explica que estas escolas adoitan ser “cálidas, con clima afectivo e emocional positivo”. Algo que, no entanto, é moi difícil de trasladar á maior parte de centros de España, que están configurados de forma moi diferente. “Funcionan como grandes factorías, son grandes equipamentos de 1.500 alumnos e 100 profesores que reproducen un modelo de relacións impersonales”, explica o autor do informe. Por iso é polo que moitas veces o 'bullying' pase desapercibido, xa que as circunstancias vitais dos alumnos son descoñecidas para os encargados da súa educación. Os centros analizados por Martínez-Celorrio comparten un novo marco, no que se sitúa “unha relación máis horizontal e democrática, na que cada un asume o seu rol, o que fai madurar ao alumnado”.


9. Profesorado reflexivo

É case imposible impor cambios nos costumes do profesorado, especialmente se este se sinte desmotivado e infravalorado. O autor destaca a “forte identidade de centro” destes docentes organizados ao redor dun proxecto común, e lembra o grave problema que España arrastra na formación dos seus profesores desde hai décadas: “A Logse aprobouse en 1990, empezouse a aplicar en 1996/97 e a formación do profesorado non empezou a cambiar até 2009/10, a primeira edición do máster”, lembra. “Foron case 20 anos, o que produciu un déficit acumulado inxustificable”. Tampouco é que as novas ferramentas de formación, como o máster, cambien a situación. Martínez-Celorrio lamenta que o máster se escolarizou; necesita un replanteamiento máis competencial, onde se integren teoría e práctica, ao estilo das antigas escolas de Maxisterio ou o MIR”.


10. Escola como organización aberta

Outra lema repetido por os colexios máis innovadores do mundo é que o colexio non vive illado en metade da sociedade, senón que é parte esencial desta. Xa non é, por tanto, “unha burbulla autosuficiente, con rutinas escolares herdadas e libros de texto que pretenden capturar todo o coñecemento”, en palabras do autor. A escola debe ser o motor de cambio social e ter unha gran influencia na súa contorna inmediata. Como ocorre nos centros presentados no informe. “O acto educativo non é formar para o día de mañá, senón vivir hoxe, o que obriga a reformular as metodoloxías e as didácticas”. O obxectivo? Que a escola se converta nun reflexo real do que pode ofrecer a sociedade.Seguinte
« Prev Post
Anterior
Next Post »