Os orientadores advirten ao Congreso de que faltan recursos para atender a diversidade
La opinión de Málaga


A Unesco recomenda que haxa polo menos un psicopedagogo nos colexios por cada 250 nenos, pero en España a media sitúase nun por cada 750

O sistema educativo ten que adaptarse aos novos tempos para dar a resposta que cada estudante require, sobre todo cando hai escolares que requiren unha atención especial, de acordo ás súas necesidades. Con todo, a situación actual dista moito do que sería ideal, a xuízo dos psicopedagogos e orientadores integrados na organización COPOE, que advertiu aos distintos grupos políticos con representación no Congreso da necesidade de aumentar os recursos para atender a diversidade.

Nos colexios españois están matriculados máis de 34.900 nenos que requiren dunha resposta pedagóxica adaptada ao seu perfil madurativo, capacidade e actitudes específicas. Son estudantes de ensinos obrigatorios que polas súas especiais características atópanse a un nivel diferente ao dos seus compañeiros; seguen outros ritmos e pautas de aprendizaxe e, por tanto, a súa experiencia didáctica presenta unhas condicións moi particulares. Son os alumnos con Necesidades Específicas de Apoio Educativo (NEAE), unha poboación estudantil que en Andalucía supera os 7.170 menores, en torno ao 20% do total nacional.

A presidenta de COPOE e profesora de Didáctica da Universidade de Málaga, Ana Cobos, explica que «na diversidade estamos todos, porque todos podemos ter algunha dalgún tipo». Por diversidade enténdese, por exemplo, a atención que precisa un neno coyunturalmente nun momento de tránsito de separación ou un neno inmigrante que acaba de chegar. E tamén existen outras diversidades estruturais ou permanentes, como algunha discapacidade. «Nese continuo, onde todos podemos estar é onde temos que traballar tentando que cada mozo teña unha resposta mellor para optimizar o seu potencial, para que cada persoa dea o máximo do que poida conseguir para a vida, os seus obxectivos vitais e o seu proxecto de vida», insiste.

A Unesco di que para lograr unha educación de calidade é necesario que cada centro conte cun orientador por cada 250 alumnos. En España, a media sitúase nun por cada 750 escolares. «Andalucía anda por estas cifras», informa Cobos, que aposta pola necesidade de achegar máis recursos aos centros na procura dun enfoque integrador na realidade da aula para o alumnado con necesidades educativas especiais.

«Por unha banda trátase de reforzar os medios para que os equipos de especialistas poidan sacar o máximo partido ao seu traballo e que, paralelamente, apóstese de maneira clara por enfoques pedagóxicos inclusivos, tal e como contempla a lexislación. A idea debe ser construír no marco da clase, sen segmentar e sen marcar diferenzas, favorecendo en todo momento a conexión do alumno cos seus compañeiros», indicou.

Segundo Cobos, Málaga é especialmente inclusiva. É unha provincia na que a atención á diversidade tende a levar na aula ordinaria. Aulas específicas hai tamén en toda a provincia.

Criterios homoxéneos
A Confederación de Organizacións de Psicopedagoxía e Orientación de España sostén que tamén é fundamental a homoxeneización de criterios en todo o país. «En España temos 17 sistemas educativos distintos, tantos como comunidades autónomas», sinala.

Os responsables de COPOE reuníronse nas últimas semanas con representantes dos distintos grupos parlamentarios. «Achegámonos porque se puxo en marcha unha subcomisión de educación coa intención de pór en marcha o pacto educativo», concreta Cobos. «Ofrecémonos a participar neste pacto desde a nosa perspectiva como especialistas en psicopedagoxía e recibimos respostas moi dispares», sinala a profesora, que recoñece que a que máis interese mostrou foi a deputada do PSOE Luz Martínez, «que compartía todas as nosas propostas». Os orientadores comprometéronse a achegar información sobre a situación que vive o sector.
Seguinte
« Prev Post
Anterior
Next Post »