Educación do XIX no XXI
Pedagogía 350


A Revolución Industrial que convulsionou á Europa do século XIX trouxo consigo un novo modelo educativo. Urxía capacitar aos que serían futuros operarios das fábricas que proliferaban nas urbes. O posto nunha cadea de montaxe requiría: disciplina, concentración en tarefas repetitivas, cumprir cuns horarios... A escola púxose ao servizo da nova e boiante economía, e atopou métodos eficaces para crear:

Un traballador obediente. A disciplina dos castigos era habitual nas aulas do XIX. Marcaba a pauta para unha relación didáctica vertical, unidireccional, áspera... O docente era posuidor do saber e transmitíao en exposicións maxistrais. Pouco tiña que dicir o estudante máis aló de responder as preguntas que puñan en cuestión a súa capacidade ou esforzo.

Un traballador infalible. Os erros páganse caro na industria... e tamén na escola do XIX. Así que o alumno non debía crear nada, só reproducir un coñecemento xa contrastado. Nunha secuencia que se repetía até a extenuación: explicar, exercitar, estudar, demostrar e esperar as correccións (e a consecuente nota). A tarima, os deberes e os exames eran recursos estrela desta metodoloxía, que garantía o desenvolvemento da capacidade de concentrase na aplicación de solucións dadas a problemas pechados.

Un traballador adaptado. Os horarios das fábricas, divididos en períodos de tempo que finalizaban a golpe de sirena, imitáronse na escola. Tamén se aprendeu a traballar de forma individual a pesar de estar rodeado de persoas. Cada cal ao seu! Os que se saían da norma, os diferentes... os "inadaptados" non eran ben recibidos neste sistema.

O mundo de hoxe ten pouco que ver con aquela Europa industrial. Con todo, en moitos contextos pedagóxicos perviven as reminiscencias da escola do XIX.

Si ensinamos aos estudantes de hoxe como ensinabamos onte, estamos a roubarlles o mañá. John Dewey

Xullo Verne foi capaz de anticipar cantidade de enxeños pouco antes de que se fixesen realidade, como o Nautilus do seu Vinte mil leguas de viaxe submarina. A novela publicouse en 1870 e o submarino eléctrico de Isaac Peral foi botado en 1888. A lentitude que caracterizaba ao progreso na súa época facilitaba o acerto destes vaticinios. A nosa sociedade está marcada pola velocidade na xeración de coñecemento. Non podemos seguir ensinando como nos ensinaron. Nin sequera pódese educar pensando en que o mundo actual ou os empregos que hoxe coñecemos serán os mesmos a uns anos vista. É imprescindible abrir unha reflexión pedagóxica, que nos leve a enfrontar de forma sincera unha transcendental pregunta: Educas para o século XIX ou para o XXI?

Seguinte
« Prev Post
Anterior
Next Post »