Nos nenos xordos o rendemento escolar é moito maior con dous Implantes Cocleares
Recentemente un estudo demostrou que os nenos xordos con implantes cocleares bilaterais, son capaces de alcanzar un nivel educativo equiparable aos nenos cunha audición normal

Os alumnos xordos de primaria que levan  implantes cocleares biaural, desenvólvense moito mellor nos exames, que os nenos cun implante monoaural,  segundo un estudo da Universidade de Melbourne, Australia.

Canto antes se implante mellor
Devandito estudo mostra que os nenos unha Hipoacusia profunda aprenden a un ritmo máis baixo (55-65%) que os nenos con audición normal.

No entanto, aqueles nenos aos que lles implantaron implantes cocleares biaural  a unha temperá idade, recortaran esta diferenza de aprendizaxe. Así mesmo, devandito estudo realizado en Australia e Nova Zelandia mostra que, canto antes póñanselles os implantes, mellor serán os resultados obtidos.

“Con dous oídos, o noso cerebro pode utilizar a información ouvida por cada un para poder comparar e procesar o son. Con só un oído, os nenos atoparán máis dificultades para aprender  e comprender, xa que pode perder parte da información recibida a causa do ruído constante na aula e no patio da escola”, segundo explica a Dra. Julia Sarant do departamento de patoloxía da linguaxe e audiología, da Universidade de Melbourne.

Aqueles  nenos que levan dous implantes cocleares biaural obteñen  mellores resultados no desenvolvemento da linguaxe que os nenos que só levan un implante monoaural.

O estudo mostra que os nenos con implantación biaural desenvolven  ben as destrezas da linguaxe falada e  adquisición de  vocabulario moito antes que os nenos cun implante monoaural.

Así mesmo, os nenos cun implante coclear monoaural,  mostraban uns resultados máis baixos nas probas de vocabulario que os nenos con audición normal.

Outros factores

Devandito estudo indícanos ademais, que existen outras causas que tamén contribúen ao o desenvolvemento da linguaxe dun neno con hipoacusia. Entre estas causas atópanse, o grao de implicación dos pais, o tempo que dedican os adultos a ler ao neno, ou a dedicación dos profesores.

Seguinte
« Prev Post
Anterior
Next Post »