O informe PISA que avalía 70 sistemas educativos saca un aprobado raso como sistema de avaliación


Varios expertos coinciden en sinalar que os indicadores de PISA son útiles pero non suficientes para explicar se un sistema funciona e por que.

Para mellorar o diagnóstico, propoñen comparar en que se fundamenta a aprendizaxe e outros factores subxectivos, como a satisfacción coa educación.

Critican basear o discurso na "calidade", a "visión tecnocrática da educación" e a "discusión ideolóxica" sobre os resultados.eldiario.es


PISA volveu a tódolos titulares. Pasa cada tres anos, cando a OCDE libera os datos do informe de educación máis famoso do mundo. Os resultados adoitan dar para moito e adoptan, coinciden os expertos, formas diferentes en función dos ollos que os miren. Son moitos datos, pero o estudo concede poucas explicacións. 

Nesta ocasión, sabemos que España rexistra lixeiras melloras que a igualan á media da OCDE tras a caída desa puntuación de referencia. E tamén que, a priori, que o que mide PISA é algo máis que as competencias que se adquiren entre o catro paredes dunha aula. Avalía, como explica a OCDE, a literacia, un conxunto de competencias e destrezas entre as que as curriculares son só unha pequena parte do pastel.

A experta en Psicoloxía Educativa Elena Martín destaca nesta análise "o reduccionismo das aprendizaxes avaliadas, as limitacións metodolóxicas das análises e o insano fondo competitivo que subxace a toda a súa lóxica", aínda que anima a ler sen maniqueísmos os resultados para extraerlles todo o mollo posible. Polo menos, sostén, como gran fonte estatística que sirva como punto de partida para empezar a traballar no local.

"Todo se pode medir mellor"
Esta experta e outros consultados por eldiario.es valoran a achega de PISA –"coñecer é sempre mellor que non coñecer"–, pero todos rexeitan que os resultados permitan algo tan "monumental" como medir e explicar como e por que funcionan os sistemas educativos de 72 países diferentes a partir dunha comparación entre eles.

"A gran virtude e o gran problema de PISA é homoxeneizar os niveis de coñecementos e competencias. É unha tarefa moi complicada. Cada sistema ten as súas pecualiaridades e calquera cousa que midas poderíase medir mellor, sempre", apunta José García Montalvo, catedrático de Economía da Universidade Pompeu Fabra.

A OCDE vai introducindo periodicamente novos indicadores e áreas de medición. Este ano, por exemplo, inclúe como novidade a resolución de problemas en equipo e os coñecementos financeiros. Pódese seguir avanzando sobre a base de PISA? Hai marxe para a mellora na avaliación?

Tres especialistas propoñen fórmulas para coñecer con máis rigor científico e sociolóxico os porqués dos resultados de PISA, máis aló da mera sucesión de números e correlacións.

Os empollones son bos en PISA?
"Medir mellor o que fai PISA" é o obxectivo do equipo multidisciplinar no que traballa o sociólogo José Saturnino Martínez desde a fundación COTEC. "A idea é avaliar en dous momentos do tempo aos mesmos alumnos para ver que pasa a través de probas equiparables a PISA, algunhas psicolóxicas e outras que acheguen indicadores de contido", explica.

A súa fórmula busca, entre outras cousas, estudar en que medida as competencias que mide PISA están relacionadas cos contidos da escola, neste caso española. "Así podemos ver que traballa o sistema, si incide por exemplo na aprendizaxe memorístico máis que nas competencias. Porque pode ser que estudantes con notas moi boas teñan malos resultados en competencias, é dicir, en saber aplicar o que coñecen, e viceversa", detalla.

Estas novidades, lembra Martínez, poderían ter cabida sen pasar por alto que, "como sie mostra PISA, a variable con máis forza na vida escolar dos estudantes é o nivel socioeconómico e cultural das familias".

En calquera caso, apunta García Montalvo, a dificultade está en pasar da correlación –o que revela como máximo PISA– á causalidad.  "Para saber que hai unha causalidad entre factor e efecto, non podes facer como os médicos: fornecer unha medicación e avaliar reaccións".

Eliminar a "discusión ideolóxica"
Todo isto, engade Saturnino Martínez, debería servir para vacinarnos da "falsa tecnocracia" coa que PISA asocia a política educativa. "ei algo funciona en sete países de 72, entón que o faga o resto. Pensar isto é absolutamente tolo. Facer política educativa non é ver os datos, sacar uns parámetros e plantalo no BOE, que é o que fixo Wert. E con que resultado".

"Estamos a explicar moi mal PISA porque unha gran maioría céntrase en utilizar as estatísticas como arma para xustificar por que alguén o fixo mal coas súas políticas educativas, cando iso é algo, ademais, que se aprecia nun prazo longo de tempo. Os efectos non son inmediatos. O debate técnico e científico queda desvirtuado pola discusión ideolóxica", critica García Montalvo. 

O catedrático Xullo Carabaña pon como exemplo nesta análise o feito de que os recortes en educación que sufriu España non deixen pegada en PISA e pregúntase con escepticismo a "que factores responde entón o que mide a OCDE e de canta intensidade".

"Non hai que culpar ás ferramentas, senón a como colectivos con poder aprópianse da interpretación desa ferramenta. E aí está a trampa ideolóxica da calidade como unha regra de medir. Que é calidade? É unha palabra baleira que cada un entende como lle dá a gana e interésalle", engade neste sentido o sociólogo José Saturnino Martínez. E lanza unha última advertencia: "O perigoso é que o debate se ha ideologizado co disfrace de que non é ideolóxico".

Máis factores subxectivos
Para Enric Prats, profesor de Pedagoxía Internacional na Universidade de Barcelona, a clave para mellorar PISA é combinar factores obxectivos con outros. "Cocientes, recursos, salarios de docentes, peso das familias... con cuestións como a satisfacción coa educación en xeral e coa súa educación", explica.

Di que llo pregunta aos seus alumnos e alumnas e a resposta á primeira –negativa– é moi diferente á segunda –positiva–. "Analizar ese dato longitudinalmente, ao cabo de tres ou cinco anos, sendo subxectivo, permite construír unha percepción, unha tendencia para contrastar moi curiosa".

Coas variables actuais, Prats é rotundo: "Non é posible comparar países". "É comparable si puidésese asegurar que os alumnos avaliados han seguido uns procesos de aprendizaxe similares". Si seica, remata o experto, a análise pode ser "con moitas comiñas interesante para ver a evolución dun mesmo país".

Seguinte
« Prev Post
Anterior
Next Post »